Звіт керівника за 2020-2021 н.р.

22.Сер.2021
Звіт керівника за 2020-2021 н.р.

З В І Т

керівника Житомирського дошкільного навчального закладу № 57 Зорі Олени Андріївни за підсумками роботи в 2020 – 2021 навчальному році перед педагогічним колективом та громадськістю

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Зоря Олена Андріївна, завідувач Житомирського дошкільного навчального закладу №57 , освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 38 років , звітую про основні напрямки діяльності закладу за 2020-2021 навчальний рік.

Організаційно-правові засади діяльності Житомирського дошкільного навчального закладу №57
Житомирський дошкільний навчальний заклад №57 комбінованого типу розпочав функціонування з 1976 року. Заклад знаходиться у комунальній власності міста. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 10,5 годин: з 7.30 до 18.00. За бажанням батьків працюють дві групи з 12 годинним режимом: з 7.00 до 19.00.
Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України: Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України « Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ДНЗ , Колективного договору та інших розпорядчих документів.
Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.
Діяльність керівника направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності дошкільного закладу.
Заклад має типове приміщення. За проєктною потужністю дошкільний заклад розрахований на 220 місць для дітей віком від 2-х років до 6 років. Комплектація груп дітьми в 2020-2021 навчальному році складала – 305 дітей.
Групи були укомплектовані за віковими ознаками (9 груп – діти різного віку та 2 логопедичні групи для дітей 5-го та 6-го року життя), відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в закладі дошкільної освіти з урахуванням батьківських запитів, за поданням батьками відповідних документів щодо зарахування дітей в заклад.
В закладі в 2020 – 2021 н.р. функціонували 11 вікових груп:
– 1 група для дітей 3-го року життя;
– 3 групи для дітей молодшого дошкільного віку (1 група з інклюзивною формою навчання);
– 2 групи для дітей середнього дошкільного віку (1 група з інклюзивною формою навчання);
– 3 групи для дітей старшого дошкільного віку (1 група з інклюзивною формою навчання);
– 2 групи логопедичні для дітей з ЗНМ.
Всі 11 груп укомплектовані згідно програмових та санітарно – гігієнічних вимог.
В закладі функціонують:
методичний кабінет, в якому окрім роботи з педагогами, проводяться гурткова робота та розвиваючі заняття для дітей старшого дошкільного віку з використанням інтерактивної дошки;
музична зала та кабінет музичного керівника;
фізкультурна зала та кабінет інструктора з фізкультури;
кабінет практичного психолога;
кабінет соціального педагога;
обладнані та пристосовані приміщення для роботи вчителів-логопедів (в спальнях логопедичних груп);
медичний блок;
харчоблок;
пральня;
бухгалтерія.
Заклад підключений до мережі Інтернет, має сайт (57.sadok.zt.ua) та офіційну сторінку на Фейсбук.
Забезпечення технічними засобами навчання:

Комп’ютери вчительські
1

Комп’ютери адміністрації
6

Мультимедійні комплекси
1

Проектори
1

Екрани
1

БФП
6

Принтер
1

Ламинатор
3

Биндер
1

Телевізор
3

Аудіосистема
1

Магнітофон
1

Відеокамера
1

Акустична система
2

Інші пристрої:
відеоплеєр

Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки
В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами. В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи.
Трудовий колектив налічує 68 працівників.
Із них :
33 – педагогічні працівники;
35 – технічний персонал .
Педагогічний процес у Житомирському дошкільному навчальному закладі забезпечували в 2020-2021н.р. 33 кваліфікованих спеціалісти: керівник закладу та вихователь-методист, 2 вчителі-логопеди, 2 музичні керівники, інструктор з фізкультури, практичний психолог, соціальний педагог, керівники гуртків та 21 вихователь.
За освітою: 28 педагогів мають вищу освіту (85%), 5 педагогів мають неповну вищу освіту (15%). З них фахову освіту мають 18 педагогів (55%) , 15 – нефахову (45%).
За категоріями:
спеціаліст вищої категорії – 10 чоловік (31%);
спеціаліст першої категорії – 8 чоловік (24%)
спеціаліст другої категорії – 2 чоловіки (6%)
12 тарифний розряд – 3 чоловіки (9%)
11 тарифний розряд – 2 чоловіки (6%)
не атестувалися – 8 чоловік (24%)
звання «вихователь-методист» – 7 чоловік (21%)
звання «старший вихователь» – 1 чоловік (3%)
звання «вчитель-методист» – 1 чоловік (3%)
Нагороджені знаком «Відмінник освіти України – 1 педагог
Вакансії працівників на кінець 2020-2021 н.р. налічуються наступні:
музичний керівник – 1,25
вихователь – 0,9
інструктор з фізкультури – 1

Організація методичної роботи
Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», педагогічний колектив Житомирського дошкільного навчального закладу №57 в 2020-2021 навчальному році спрямовував свої зусилля на вирішення наступних завдань:
Створювати сприятливі умови для ефективного використання дослідницької діяльності в ознайомленні дітей дошкільного віку з об’єктами довкілля.
Розвивати комунікативно-мовленнєві здібності дошкільників засобами творчих ігор.
Реалізовувати принципи перспективності й наступності між дошкільною і початковою ланками освіти з метою забезпечення єдності, взаємозалежності та узгодженості змісту форм і методів організації освітнього процесу.
Методична робота в Житомирському дошкільному навчальному закладі №57 здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, НМЦ департаменту освіти Житомирської міської ради, нормативно-правовими документами про дошкільну освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. Вирішення окреслених завдань здійснювалось шляхом пошуку нового змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.
Критеріями результативності методичної роботи були:
підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
об’єктивність вивчення рівня компетентності дітей.
Належна увага приділялась самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснювалась різнобічно: проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичного вивчення методичної, психологічної, педагогічної літератури, проходження різних семінарів, тренінгів, вебінарів. Протягом навчального року всі педагоги ДНЗ постійно підвищували педагогічну майстерність, беручи участь у роботі методичних об’єднань міста, педагогічних майстерень, педагогічних лабораторій. Форми роботи в зв’язку з карантинними обмеженнями відбувалися в режимі он-лайн (платформа ZOOM, GOOGLE MEET) та офлайн в індивідуальному порядку.
Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента в 2020-2021 н.р. реалізовувався через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», освітню програму для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та парціальну програму «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку». Освітня діяльність з дітьми з особливими освітніми потребами здійснювалася за програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».
Методична робота протягом навчального року була спрямована на розвиток творчих здібностей педагогів, підвищення рівня їх професійної майстерності, формування умінь ефективного використання інновацій у навчально-виховному процесі.
Завданнями методичної служби ЖДНЗ №57 в 2020-2021н.р. були:
Урізноманітнювати інтерактивні форми роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створювати умови та сприяти заохоченню творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.
Удосконалювати форми та методи освітньої діяльності, у тому числі корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, шляхом активізації використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання із застосуванням мультимедійних систем, лего-конструкторів, сучасної сенсорної дидактики, розвиваючих ігор тощо.
Сприяти підвищенню рівня професійної майстерності педагогів шляхом активного використання ІКТ.
Відповідно до річного плану роботи у закладі проводились тематичні засідання педагогічних рад у формі STARTUP, круглого столу, методичного мосту, педагогічного консиліуму:
«Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрями створення іміджу сучасного дошкільного закладу» (серпень 2020)
«Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат» (листопад 2020)
«Шляхи формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами експериментально-дослідницької діяльності» (лютий 2021)
«Результат роботи – життєва компетентність дошкільника» (травень 2021).
Значну методологічну підготовку педагогам надавали проведені семінари-практикуми у ДНЗ: «Оновлення змісту освітньої роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвих здібностей дошкільника»; «Як плекати дитячу допитливість?»; лабораторія педагогічних знань молодого педагога та методичне об`єднання вихователів старших груп «Програма «Впевнений старт» – поступовий перехід до Нової української школи». Вони сприяли формуванню належного професійного та фахового рівня; розуміння свого місця в освітньому процесі та підвищенню самооцінки власної діяльності.
В 2020–2021 н.р. педагогічний колектив був активним учасником заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів, має певні досягнення:
Виставка «Український сувенір». За результатами конкурсу заклад був нагороджений грамотою департаменту освіти Житомирської міської ради.
Участь вихованців у конкурсі дитячої творчості до Всесвітнього Дня води, який проводив UNICEF Ukraine.  В числі переможців вихованка логопедичної групи №2 «Колосок» Уляна Кузьменко.
Участь завідувача Зорі О.А., вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю. у Регіональній науково-практичній інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога: суспільно-гуманітарні аспекти», де був представлений досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; друкація в електронному збірнику конференції (організатор ЖОІППО, 29 травня 2020 року)
Участь вихователя Хілінської Ю.М. у ІІ Всеукраїнському освітньому ХАБі педагогічних інновацій Нової української школи (організатор Черкаський ОІПОПП, червень 2021 року)
Участь педагогів Рачок Л.С., Яцкевич Л.А. в науково-практичному семінарі в рамках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови становлення розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу», напрямок «Особливості рухового розвитку дітей третього року життя». Представлення вихователем Рачок Л.С. досвіду роботу закладу в даному напрямку. (березень 2021 року)
Участь вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю. у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал», на якому був представлений досвід роботу закладу з впровадження освіти для сталого розвитку (9 червня 2021 року).
Педагоги закладу були активними учасниками різних тренінгів, вебінарів, семінарів : Висоцька Т.Б., вчитель-логопед – курс «Онлайн- сервіси для вчителів» на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності, курс «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття» (за програмою LIONS QUEST» Інституту соціально-емоційної освіти), дистанційний вебінар «Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах освіти» ( «Всеосвіта»); Шевчук А.О., вихователь – тренінг при ЖОІППО «Виховання характеру» за Лінди Ландрет; Рачок Л.С., вихователь – тренінг «Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи необхідність», – « ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи», «Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти» ( «Всеосвіта»); Сімайкіна Т.Ю., вихователь-методист – вебінар «Дошкілля: як створити розвивальне середовище в групі та позбутися методичного мотлоху», «Освітній процес у закладі дошкільної освіти: вимоги до організації навчальної діяльності дітей», «Підготовка та проведення відкритого перегляду занять і заходів: що є пріоритетом – діти чи зміст?» (інформаційно-видавнича агенція «Освіта України», автор вебінарів К.Л.Крутій)

Друкації:
1. Сімайкіна Т.Ю. була розробником змістового наповнення тематичних днів в журналі «Методична скарбничка вихователя» № 7, 2020 р. (видається за інформаційної підтримки МОН України).
2. Зоря О.А. – завідувач, Сімайкіна Т.Ю. – вихователь-методист, Катанаха А.М. – практичний психолог – статті в електронному збірнику Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога: суспільно-гуманітарні аспекти» щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям. Адміністрацією дошкільного навчального закладу здійснювався систематичний контроль за плануванням освітнього процесу. Питання щодо виконання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу перевірялись під час фронтального, підсумкового, тематичного, оперативного контролю. Результати контролю заслуховувались на педагогічних радах, нарадах при керівнику, виробничих нарадах.
Відповідно до річного плану в закладі були проведені у всіх вікових групах музичні свята та розваги. В цьому навчальному році вони проводилися без участі батьків в зв’язку з карантинними обмеженнями. У закладі проводилися виставки дитячих робіт, фотовиставки відповідно до річного плану роботи , в яких брали участь всі групи дошкільного закладу.
Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2020-2021 навчального року показав, що в закладі створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.
Надалі необхідно продовжувати спрямовувати методичну роботу на модернізацію змісту, форм, методів освітнього процесу; створювати сприятливі умови для діяльності творчих груп, впровадження в практику роботи інноваційних технологій; забезпечення диференційованого підходу під час проведення освітньої роботи.

Атестація педагогічних кадрів
Відповідно до Наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 01.09. 2020 року № 204 «Про проведення атестації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році» та наказу по ЖДНЗ №57 від 11.09.2020 року № 28 «Про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників ЖДНЗ №57 в 2020-2021н.р.» в Житомирському дошкільному навчальному закладі №57 була проведена атестація педагогічних працівників, метою якої було:
1. Забезпечити системну роботу щодо порядку проведення атестації педагогічних працівників; стимулювати цілеспрямоване безперервне підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.
2. Удосконалити систему оцінки рівня професійної діяльності педагогів; стимулювати зростання кваліфікації педагогів; створити сприятливі умови для розвитку їх творчої ініціативи.
3. Сприяти підвищенню престижу й авторитету педагогів та їх праці.
4. Забезпечити ефективність та якість освітнього процесу шляхом гуманізації та впровадження новітніх технологій.
Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, гласності, моральної та матеріальної зацікавленості та здійснювалася відповідно нормативно-правових документів:
Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».
Наказ Міністерства освіти та науки України від 06.10.2010р. № 930, затвердженого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010р. № 1255/18550 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» із змінами, які затверджені наказом МОН МСУ від 20.12.2011 №1473.
Наказ Міністерства освіти та науки України від 08.08.2013 року №1135, зареєстрованого в юстиції України 16.08.2013року за №1417/23949 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Атестація педагогічних працівників закладу проходила згідно графіка та плану методичного супроводу, складеного адміністрацією та забезпечила в повному обсязі реалізацію основних завдань атестації в поточному році.
До складу атестаційної комісії входили працівники з повною вищою освітою, які виявляють ґрунтовний рівень професіоналізму, добре володіють ефективними формами і методами педагогічної діяльності, самі досягли значних результатів у вирішенні навчально-виховних завдань і головне – компетентно здійснювали свої повноваження:
Голова атестаційної комісії :
Зоря Олена Андріївна – завідувач ЖДНЗ №57; як вихователь: «спеціаліст вищої категорії», «вихователь-методист»;
Заступник голови атестаційної комісії:
Катанаха Алла Миколаївна – голова ПК, практичний психолог, «спеціаліст вищої категорії»;
Секретар атестаційної комісії:
Сімайкіна Тетяна Юріївна – вихователь-методист, «спеціаліст вищої категорії», «старший вихователь».
Члени атестаційної комісії:
Катеринич Світлана Валеріївна – вихователь, «спеціаліст вищої категорії», «вихователь-методист»;
Стеценко Любов Борисівна – вихователь, «вихователь-методист»;
Чепис Таїсія Миколаївна – вихователь, «спеціаліст першої категорії»;
Хілінська Юлія Михайлівна – вихователь, «спеціаліст першої категорії».
Атестаційна комісія закладу удосконалювала зміст та форми своєї роботи, проявляла принциповість при оцінці діяльності педагогів, дотримувалися наступності у встановленні категорій, звертали увагу на результативність роботи педагогів, їх науково-методичну діяльність, участь у різних формах методичної роботи, творчі та організаторські здібності педагогів, які атестуються, їх ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості.
В ЖДНЗ №57 відповідно графіку атестації атестувалися педагоги:
Кушнір Л.Б., вихователь
Максименко Т.А., вихователь
Панчук Н.П., вихователь
Григорчук Л.В., вихователь
Рачок Л.С., вихователь
Ковальчук Ж.М., вчитель-логопед
Устич В.В., соціальний педагог
Фаранчук Н.М., асистент вихователя
Василюк М.В., асистент вихователя
Бочковська І.В., асистент вихователя
Педагоги, які атестувалися в 2020-2021 навчальному році, працювали відповідно індивідуального плану роботи на атестаційний період; над індивідуальною проблемною темою та творчим проєктом :
Кушнір Л.Б. – «Формування компетентності дошкільника з теми: «Природа Космосу»;
Максименко Т.А. – «Формування у дошкільників почуття доброти та людяності шляхом ознайомлення з казками В.О.Сухомлинського»;
Панчук Н.П. – «Виховання характеру дитини»;
Григорчук Л.В. – «Ознайомлення дошкільників з професіями людей дитячого садка»;
Рачок Л.С. – «Використання ІКТ в організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку»;
Ковальчук Ж.М. – «Профілактика порушень писемної діяльності у дітей старшого дошкільного віку»;
Устич В.В. – «Збереження та зміцнення соціального здоров’я учасників освітнього процесу»;
Фаранчук Н.М. – «Розвиток пізнавальної активності дитини з особливими освітніми потребами засобами нетрадиційних технік малювання»;
Василюк М.В. – « Розвиток дрібної моторики пальців рук»;
Бочковська І.В. – «Вплив дидактичних ігор на сенсорний розвиток дитини з особливими освітніми потребами».
Педагоги увійшли до складу творчої групи, яка працювала над колективною роботою «Коректурні таблиці курсу «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» для дітей 4-го та 5-го року життя, а також для дітей з особливими освітніми потребами. Педагоги брали участь у роботі презентаційних семінарів НМЦ департаменту освіти, організованих в режимі онлайн, в семінарах, виставках; були учасниками колективних переглядів, проводили майстер-класи з актуальних напрямків освітньої діяльності.. Вивчення системи роботи педагогів, які атестувалися в 2020-2021 навчальному році, проходило через анкетування самих педагогів та їх колег, батьків дітей, які відвідують групи педагогів, які атестуються в поточному навчальному році, різні види внутрішнього контролю дошкільного закладу, перегляд режимних моментів, співбесіди з дітьми, аналіз процесу та результатів своєї власної праці самими педагогами. Протягом навчального року в режимі онлайн пройшли колективні перегляди форм роботи з дітьми та педагогами, організовані та проведені педагогами, які атестувалися в поточному навчальному році. Відкриті практичні форми роботи педагогів відзначалися змістовністю, оригінальністю, творчим підходом, вмілим використанням елементів інтерактивного, розвивального, особистісно орієнтованого навчання, інформаційно-комп’ютерних технологій. Педагогами була створена електронна база матеріалів. До методичного кейсу педагогів, які атестувалися, увійшли мультимедійні презентації, в яких висвітлено мету роботи над проблемними темами, завдання, ефективні форми роботи з дітьми, батьками та педагогами, відео та фото матеріали форм роботи з дітьми, напрацювання за проблемними темами. Найкращий дидактичний матеріал був представлений на виставці досягнень педагогів, які атестувалися в 2020-2021 н.р.
Ковальчук Жанна Миколаївна, вчитель-логопед, постійно вдосконалює свій професійний рівень, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і особливостей розвитку вихованців. Працюючи над проблемною темою «Профілактика порушень писемної діяльності у дітей старшого дошкільного віку»», сприяє формуванню фонематичної сторони мовлення; моторики та графомоторних навичок ; просторового орієнтування та вдосконалення зорового гнозису і контролю у дітей старшого дошкільного віку з затримкою мовного розвитку. Педагог результативно використовує ефективні форми роботи з дітьми, диференційований та індивідуальний підхід до дошкільників, сучасні освітні та інформаційно-комунікаційні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби роботи з дітьми, які забезпечують компетентнісний підхід до розвитку особистості кожного вихованця. У вихованців значно покращився рівень зорового сприймання; на достатньому рівні дошкільники орієнтуються у власному тілі, в просторі, на аркуші паперу; спостерігається позитивна динаміка з розвитку зорово-моторних координацій. Жанна Миколаївна в складі творчої групи брала участь в розробці матеріалів «Комплексна підтримка дитини з особливими освітніми потребами як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої політики» (золота медаль Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2020»); в роботі Міжнародної італійсько-української літньої школи з інклюзивної педагогіки – 2018; у створенні коректурних таблиць за курсом «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» (для дітей з ООП); має друковані роботи у фаховому журналі «Логопед» (2019 рік).
Рачок Леся Сергіївна, вихователь, ефективно використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей і здібностей дітей. Педагог постійно вдосконалює свій професійний рівень; впроваджує інноваційні технології; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології. Рачок Л.С., працюючи над проблемною темою «Використання ІКТ в організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку», розробила ряд дидактичних інтерактивних ігор, активно впроваджує в освітній процес інформаційно-комунікаційні технології. Використовуючи ефективні форми роботи з дошкільниками, диференційований та індивідуальний підхід до вихованців, вихователь створює умови для активного розвитку ініціативності та самостійності дітей дошкільного віку, бажання пізнавати оточуючий світ, проявляти інтерес до пізнавальної діяльності. У дошкільників сформовані відповідно віку навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Леся Сергіївна розробила та на високому рівні провела майстер-клас для педагогів закладу «Створення дидактичних ігор через POWER POINT». В 2018 році досвід педагога було висвітлено в журналі «Дошкільне виховання» (стаття «Цінності плекаються в родині»/Дошкільне виховання, №3, 2018).
Фаранчук Ніна Миколаївна, асистент вихователя, працює з дітьми зі спектром аутизму та синдромом Дауна. Педагог створює сприятливі умови для реалізації природних сил дитини, збагачення практичного досвіду спілкування з навколишнім середовищем, формуванню інтересу та зацікавленості до предметів, явищ оточуючого світу, використовуючи засоби образотворчої діяльності. У дітей спостерігаються позитивні зрушення в процесі соціалізації, формуються життєва компетентність та вміння налагоджувати партнерські стосунки з дорослими та однолітками. Під час проведення різних видів роботи з дітьми надає перевагу ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь та навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Ніна Миколаївна в складі творчої групи розробила освітній орієнтовний план роботи з дітьми з ООП за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». Взяла активну участь в роботі Міжнародної італійсько-української літньої школи з інклюзивної педагогіки – 2018.
Бочковська Ірина Василівна, асистент вихователя, добре володіє освітніми методиками та технологіями спілкування з дітьми з особливими освітніми потребами. Забезпечує індивідуальний підхід, створює сприятливі умови для соціалізації дитини. Працює з дітьми зі спектром аутизму. Результативно педагог використовує в роботі з дітьми дидактичні ігри з сенсорного розвитку, які сприяють навчанню дитини вмінню визначати властивості та якості предметів, формуванню уміння самостійно їх застосовувати в різних видах діяльності. Ірина Василівна велику увагу приділяє отриманню дитиною нової сенсорної інформації, що важливо для розширення її уявлень про навколишній світ, що позитивно впливає на розвиток соціальних навичок і формуванні відносної незалежності дитини з ООП як особистості. Налагоджуючи взаємодію з батьками, працює на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця. Взяла активну участь в роботі Міжнародної італійсько-української літньої школи з інклюзивної педагогіки – 2018. Ірина Василівна в складі творчої групи розробила освітній орієнтовний план роботи з дітьми з ООП за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». Також брала участь у створенні коректурних таблиць за курсом «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» (для дітей з ООП).
Василюк Марія Василівна, асистент вихователя, приділяє велику увагу поліпшенню у дошкільників координації і точність рухів руки і ока, гнучкості рук, ритмічності; розвитку уяви, довільної уваги, зорового і слухового сприйняття засобами різних видів дитячої діяльності. Педагог активно впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що забезпечують максимальну самостійність дошкільників; активно використовує нестандартні форми роботи з дітьми. У дітей покращилась зорово-моторна координація, тактильні відчуття та тонкі рухи пальців, що, в свою чергу, сприяє розвитку мовлення. Діти виявляють інтерес до роботи з різними природними та штучними матеріалами; активно взаємодіють у сумісно-розподільній діяльності з педагогами та з дітьми групи. Марія Василівна в складі творчої групи розробила освітній орієнтовний план роботи з дітьми з ООП за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». Також брала участь у створенні коректурних таблиць за курсом «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» (для дітей з ООП). Взяла активну участь в роботі Міжнародної італійсько-української літньої школи з інклюзивної педагогіки – 2018.
Григорчук Людмила Володимирівна, вихователь, використовує методи компетентнісно – орієнтованого підходу до організації навчального процесу; постійно вдосконалює свій професійний рівень, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей вихованців. Людмила Володимирівна стимулює формування у старших дошкільників уявлень про працю дорослих та стійких переконань, що праця є життєвою необхідністю, на цій основі виховати почуття поваги до неї, навчити цінити працю, пробудити інтерес і любов до неї, викликати прагнення до трудової діяльності, бажати працювати сумлінно, старанно. Колективний відеоперегляд «Мистецтво будувати житло» продемонстрував, що дошкільники вміють уважно слухати, аналізувати отриману інформацію, більш розкуті у діалогах, висловлюють власні судження, активно і творчо мислять, розуміють важливість праці дорослих та цінність її результатів, демонструють навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Людмила Володимирівна розробила систему роботи зі старшими дошкільниками по ознайомленню з професіями дорослих дошкільного закладу, активно та результативно впроваджує в практику роботи інноваційну освітню програму для старших дошкільників «Впевнений старт»; брала участь в роботі творчої групи по розробці коректурних таблиць з курсу «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» для дітей 4-го та 5-го року життя.
Кушнір Леся Борисівна, вихователь логопедичної групи, значну увагу приділяє формуванню у дітей уявлень про природу Космосу в процесі різних видів діяльності; ціннісного ставлення до природи й мотивації щодо її збереження; активізації пізнавальної діяльності дітей, батьків та педагогів. Вихователь володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей. Ефективним є створення вихователем в співавторстві з дітьми леп-буків з даної тематики, що активізує пізнавальну активність дітей, розвиває їх мовлення, бажання знаходити необхідну інформацію та ділитися нею. В результаті системної роботи спостерігається вміння дошкільників встановлювати зв’язки та залежності між об’єктами Космосу; сформованість індивідуального ставлення до Всесвіту та його об’єктів; помітно розвинуті у вихованців творчі здібності та навички в різних видах діяльності. Педагог вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї. Леся Борисівна брала активну участь в роботі творчої групи по створенню коректурних таблиць за курсом «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку», розробила систему занять по ознайомленню дітей, які мають затримку мовного розвитку, з природою Космосу.
Максименко Тетяна Анатоліївна, вихователь, створює умови для розвитку дітей, володіє широким спектром стратегій навчання та виховання; застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми, активно впроваджує в роботу зі старшими дошкільниками освітню програму «Впевнений старт». Тетяна Анатоліївна знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією. Максименко Т.А., працюючи над проблемною темою «Формування у дошкільників почуття доброти та людяності шляхом ознайомлення з казками В.О.Сухомлинського», сприяє вихованню у дошкільників духовних цінностей, бажання співпереживати та співчувати іншим; ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва ; пробуджує інтерес до навколишнього. У старших дошкільників сформовані навички соціально визнаної поведінки; вміння орієнтуватись у світі людських взаємин. Вихованці проявляють інтерес до спілкування, бажання замислюватись над оточуючими явищами та висловлювати свої думки про них відверто, не соромлячись. Педагог активно співпрацює з батьками, надає їм консультативні допомогу, залучає до освітнього процесу. Тетяна Анатоліївна є наставником для молодих педагогів, керівником школи молодого вихователя. Максименко Т.А. постійно вдосконалює свій професійний рівень; активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні методики і технології, педагогічні засоби. Тетяна Анатоліївна розробила систему занять з дітьми з особливими освітніми потребами з використанням ігрової технології сендплей. Педагог нагороджена Дипломом ІХ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (2017 р.), в складі творчої групи брала участь в розробці матеріалів «Комплексна підтримка дитини з особливими освітніми потребами як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої політики» (золота медаль Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2020»), має друковані роботи.
Панчук Надія Петрівна, вихователь логопедичної групи, володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. Застосовує нестандартні форми проведення занять. Педагог створює сприятливі умови для розвитку цікавості, інтересу дітей до нового, незнайомого, до понять, незрозумілих слів. Педагог, працюючи над проблемною темою «Виховання характеру дитини», значну увагу приділяє вихованню у дошкільників духовних цінностей, формуванню уявлень про доброту, милосердя, великодушність, справедливість, громадянськість і патріотизм. За даною темою впорядкувала навчально-методичний посібник «Світ цінностей маленької людини». Вихованці засвоюють знання та уявлення про норми і правила поведінки, накопичують і збагачують моральний досвід у всіх аспектах його прояву. Панчук Н.П. професійно активна. Досвід педагога був представлений на ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2019» (Диплом доповідача даної виставки). В складі творчої групи брала участь в розробці матеріалів «Комплексна підтримка дитини з особливими освітніми потребами як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої політики» (золота медаль Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2020»). Систематично впроваджує перспективний педагогічний досвід, бере участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.
Устич Вікторія Василівна, соціальний педагог, постійно вдосконалює свій професійний рівень, працює над проблемною темою «Збереження та зміцнення соціального здоров’я учасників освітнього процесу». Педагог використовує ефективні форми роботи з дітьми, диференційований та індивідуальний підхід до дошкільників, сучасні освітні та інформаційно-комунікаційні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби роботи з дітьми, які забезпечують компетентнісний підхід до розвитку особистості кожного вихованця. Вікторія Василівна розробила програму занять з дітьми з особливими освітніми потребами «Кольорові долоньки», представила авторські дидактичні ігри з формування моральних цінностей дітей дошкільного віку на міській виставці «Сучасна освіта Житомира – 2021» ( Диплом ІІІ ступеню). На високому рівні був проведений майстер-клас для педагогів закладу по ознайомленню з технологією скрайбінгу та використання її в роботі з дошкільниками.
Педагоги, які атестувалися в 2020-2021 навчальному році, вчасно пройшли курсову перепідготовку при Житомирському ОІППО та в ЖДУ ім. І Франка відповідно займаних посад.
Стан роботи педагогів, які атестуються в 2020-2021 н.р. , узагальнено відповідними довідками, картами аналізу спостережень за проведеними формами роботи.
Порівняльний аналіз підсумків атестації за поточний період з попереднім

Навчальний рік
2019-2020 н.р.
2020-2021 н.р.

кількість педагогів, які атестуються
9
10

відповідність тарифному розряду

3

спеціаліст

спеціаліст другої категорії
4
1

спеціаліст першої категорії
3
3

спеціаліст вищої категорії
2
3

звання «вихователь-методист»; «старший вихователь»
2
3

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи
щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в
освітній процес
В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ, елементи системи М.Монтессорі, методику К.Орфа, Л.Калуської, мнемотехніку, ейдетику, кільця Луллія, асоціативні, інтелектуальні карти, коректурні таблиці, палички Кюїзенера, різні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Дошкільний заклад є учасником реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу».
З метою розвитку комунікативних навичок і вмінь дітей з особливими освітніми потребами, виховання позитивних моральних рис через ознайомлення з нормами поведінки в колективі та громадських місцях, формування навичок відповідальної поведінки для профілактики дезадаптації стала розробка педагогами в поточному навчальному році навчально-методичного посібника «Світ цінностей маленької людини» та наочного посібника «Коректурні таблиці курсу «Дошкільнятам про сталий розвиток», які ефективно впроваджуються в роботу з дітьми з особливими освітніми потребами як в логопедичних групах, так і в інклюзивних.
Авторські підходи у наданні якісних освітніх послуг вихованцям закладу:
З метою реалізації завдань духовно-морального виховання, виховання у дітей дошкільного віку загальнолюдських моральних цінностей розроблено навчально-методичний посібник «Світ цінностей маленької людини» (автори Сімайкіна Т.Ю., Панчук Н.П., Стеценко Л.Б.). За його змістом впроваджується в освітній процесі ідеї освіти для сталого розвитку та виховання характеру у дітей Лінди Ландрет.
Творчою групою дошкільного закладу розроблені коректурні таблиці та завдання до них за курсом «Дошкільнятам про сталий розвиток», що сприяє здійсненню додаткової цілеспрямованої роботи по формуванню у дітей дій та моделей поведінки, притаманних сталому стилю життя. В освітній діяльності педагоги активно використовують таблиці та інтелектуально-мовленнєві завдання до них, що сприяє підвищенню ефективності засвоєння певної теми курсу.

Організація різних форм гурткової роботи
Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності та формуванню здоров’язберігаючої і мовленнєвої компетентності; вихованню моральних якостей особистості дитини дошкільного віку.
  Протягом року у дошкільному закладі результативно та ефективно діяли гуртки різних напрямків: художньо-естетичного спрямування «Весела смужка», «Чарівний пісок», «Веселі ґудзики», «Працьовиті рученятка», «Творчість без обмежень» (нетрадиційні техніки малювання), театральний гурток та пізнавального розвитку: «ЛЕГО конструювання», англійської мови. Старші дошкільники мали змогу додатково опановувати основи комп’ютерної грамотності та опановувати роботу на інтерактивній дошці.

Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу
Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.
Складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти знаходиться у комунальній власності міста. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечували захищені статті (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівників та нарахування до неї, 40 % оплати за харчування дітей в дитсадку).
У 2020-2021 навчальному році всі кошти направлені на створення належних умов перебування дітей у закладі дошкільної освіти, дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, забезпечення оснащення освітньо-виховного процесу, дотримання карантинних вимог щодо пофілактики та нерозповсюдження COVID-19 (ГРВІ).
Важливим аспектом функціонування дошкільного закладу є стан приміщення, території, групових кімнат. Територія закладу має огорожу й захищену смугу по всьому периметру з одного ряду зелених насаджень. Кожна група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, ділянки, квітники. Озеленення постійно оновлювалось на протязі всього року – проводилось вирубання старих дерев і висадження нових. На жаль, на майданчиках в звязку з недостатнім фінансуванням відсутні тіньові навіси.

Придбання за позабюджетні кошти у 2020/2021 навчальному році

№ п/п
Найменування придбання

1
Обладнання для ігрового середовища

2
Канцтовари

3
Іграшки

4
Посуд столовий в т.ч. одноразовий

5
Дидактичні матеріали, ігри

6
Педагогічна література

Всього на суму: 33703.50 грн.

Інформація про отримання матеріальних цінностей за бюджетні кошти

№ з/п
Найменування отримання

1.
Меблі в групові осередки ( столи, шафи, куточки природи, кухні, шафи для роздягання дитячи)

2.
М’який інвентар (матраци,спецодяг для тех. працівників, покривала,

3
Світильники LED

4
Канцелярія

5
Бактерицидні опромінювачи

6
Засоби ггігієни

7
Двері міжкімнатні

8
Засоби дезінфекції

9
Фарба

11
Господарські товари

12
Пісок

13
Дитячі іграшки (конструктор)

14
Знаки протипожежні

15
Вогнегасники

16
Електронні ваги на харчоблок

17
Тепловідбивні екрани

18
Матеріали для встановлення блискавкозахисту

19
Посуд та обладнання на харчоблок

20
Дидактичний столик для інклюзивної освіти

21
Періодичне видання.

Всього на суму: 405543,57грн.

Виконані ремонтні роботи за позабюджетні кошти у 2020/2021навчальному році

№ з/п
Вид робіт

1
Частковий ремонт туалетної кімнати в групі «Казка»

Всього на суму: 1500 грн.

Виконані ремонтні роботи за бюджетні кошти у 2020/2021навчальному році

№ з/п
Вид робіт

1
Поточний ремонт сходових клітин

2
Поточний ремонт санвузла в групі «Ромашка»

3
Ремонт пожежних кранів

Всього на суму: 144630,00

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я
дітей та педагогічних працівників
В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ЖДНЗ №57 з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів. Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що мають 2-х і більше дітей віком до 15 років та для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).
В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.
В наявності Інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час освітнього процесу (всі працівники ознайомлені з нею під особистий підпис).
В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах та конференціях.
Зважаючи на специфіку поточного року, а саме – адаптивний карантин в зв’язку з пандемією COVID – 19, в закладі проводилося ряд заходів по запобіганню розповсюдження та захворюваності: дистанційний та гнучкий графік роботи, масковий режим, забезпечення та використання дезінфікуючих засобів, дотримання дистанції та виконання вимог Регламенту роботи закладу дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину, затвердженого рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради 26.05.2020р. №581.
Працівники двічі на рік проходять медичний огляд. Працівники, які знаходяться в декретній відпустці, отримують із Фонду соціального страхування одноразову допомогу при народженні дитини і оплачувану відпустку для догляду за дитиною до 3-х років. Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності. Всі працівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих .
З метою збереження, зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей педагогічний колектив протягом 2020-2021 навчального року працював над якісним забезпеченням фізкультурно-оздоровчої діяльності, підвищенням рівня фізичного виховання в дошкільному закладі. Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури; один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання , Дні здоров’я, гігієни та безпеки життєдіяльності. В закладі існує система проведення гартувальних процедур. Для музичних та фізкультурних занять обладнані зали, які відповідають санітарно-гігієничним нормативам. У дошкільному закладі систематично проводились заняття з фізкультури в залі, на майданчику, загартовуючі заходи. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.
Традиційно з 1 червня по 31 серпня заклад переведено на літньо – оздоровчий режим роботи, оплата за харчування дітей збільшено на 10%.
В закладі організовано триразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії вартість харчування збільшується на 10 %, так як в раціон вводяться свіжі овочі та фрукти.

Забезпечення організації харчування
Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. За період 2020-2021 років за результатами оперативного контролю за організацією харчування, аналізу виконання натуральних та грошових норм порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, невідповідності нормам харчування дітей не виявлено.
Оснащення матеріально-технічної бази з організації харчування забезпечує оптимальні умови для прийому, зберігання, обробки і приготування продуктів харчування.
Харчування в закладі здійснюється відповідно примірного двотижневі меню на літньо – осінній та зимово – весняний періоди, які затверджені та узгоджені з департаментом освіти Житомирської міської ради та відділом державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Житомирського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області. Вартість харчування на сьогоднішній день складає 50.49 для дітей дошкільного віку та 33.55 для дітей раннього віку, що становить 70% від вартості харчування , 30% виплачується з бюджету міста.
Меню вивішується щодня, щоб батьки мали змогу ознайомитися з ним.
У закладі харчуються діти пільгових категорій:
безкоштовно:
діти , батьки яких є учасниками ООС (АТО) – 22 ,
діти із малозабезпечених сімей -1 ,
діти з ООП -5,
діти логопедичних груп – 28.
50% від вартості харчування:
діти з багатодітних сімей –19.
Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати обговорюються на виробничих нарадах, педагогічних радах. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно вимог законодавства щодо впровадження та застосування постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) операторами ринку на харчоблоках ДНЗ. Введення системи НАССР в роботу дошкільного закладу є обов`язковою  умовою для гарантування  безпечного  харчування  дітей. Принципи НАССР дають впевненість і гарантію в дотриманні санітарних та гігієнічних норм  при організації харчування.
Протягом року комірник робила своєчасну заявку постачальникам на завезення продуктів харчування в дошкільний заклад, приймала продукти харчування тільки високої якості відповідно до Державних сертифікатів, з усіма супроводжуючими документами. Вела журнал обліку продуктів харчування відповідно до вимог ведення ділової документації. Тримала комору та обладнання в належному санітарному стані.
Працівники харчоблоку дотримувались технології приготування їжі, термінів зберігання та реалізації продуктів. Видавали їжу згідно з графіком та нормами харчування на кожну дитину. Використовували знаряддя, інвентар, електроприлади лише за призначенням. Забезпечували належний санітарний стан харчоблоку.
Вихователі та помічники вихователів дотримувались режиму харчування дітей у кожній віковій групі. Робили роздачу їжі згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Виховували культурно-гігієнічні навички у дітей відповідно до програмових та методичних вимог. Виконували вимоги санітарних правил щодо харчування дітей в кожній віковій групі. Дотримувались правильної сервіровки столу.

Медичне обслуговування в закладі
В дошкільному закладі створені оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно – оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу протягом року здійснювалось на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу. З метою пропагування здорового способу життя в дошкільному закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей .
Медичний персонал здійснював профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Профілактичні та оздоровчо-загартовуючі заходи проводились постійно, їх ефективність позитивна. Відповідно до рекомендацій лікаря щодо стану здоров’я кожної дитини відбувалося дозування фізичного навантаження на дитячий організм. Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми. Для здійснення індивідуального навантаження діти були розподілені на медичні групи, на кожну дитину оформлено медичну картку.
У дошкільному закладі є медичний кабінет для роботи медичного персоналу. Також є ізолятор на 1 ліжко.

Аналіз стану здоров’я дітей


Показники
2020

1
Кількість дітей
305

Хворі (мають захворювання)
57

Здорові
248

2
Охват медоглядом
305

3
Виявлені захворювання
57

4
Патологічна враженість
19%

5
Групи здоров’я

І группа
250

ІІ группа
51

ІІІ группа
3

ІV группа
1

6
Зайнятість фізкультурою

Основна
281

Підготовча
23

Спеціальна
1

7
Фізичний розвиток

Нормальний
292

зменшена маса тіла
4

збільшена маса тіла
2

низькій зріст
7

високий зріст

Аналіз диспансерного обліку дітей

Захворювання
2020/2021

Нервова система
4

Органи зору
3

Органи слуху

Система кровообігу
7

Органи дихання

Травлення

Нирки, печінка
1

Уродженні аномалії
2

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Стан травматизму.
Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Згідно ст. 25 п.2 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад створює безпечне освітнє середовище, що забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:
Створення безпечних умов для перебування дітей.
Організація догляду за дітьми.
Робота з колективом по ОП та БЖД.
Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.
Робота з батьками.
У річному плані роботи в розділі « Охорона життя і здоров’я дошкільників» розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей. Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом навчального року. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.
Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ОП, БЖД. Ці питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.
Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: «Основи здоров’я» , «Виконуй правила пожежної безпеки» , «На вулицях міста» , «Я в біду не попаду». В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. 2 рази на рік діти проходять тестування з цього питання. В ДНЗ розміщено куточок практичних дій для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях. У вересні 2020 року був проведений місячник «Зелений вогник», в жовтні 2020 року – місячник протипожежної безпеки, в листопаді 2020 року – місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності, в травні 2021 року був проведений Тиждень безпеки дитини. Хід проведення місячників та результати оформлені наказами по дошкільному закладу, висвітлювалися на сайті та офіційній сторінці дошкільного закладу у Фейсбук.
Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітний період зареєстровано не було.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з
малозабезпечених сімей
Протягом року у дошкільному закладі поповнювалась база нормативно-правових документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства та банк даних дітей пільгового контингенту дошкільного закладу. Адміністрацією ЗДО розроблені певні заходи, а саме:
надається методична і консультативна допомога сім’ям, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини;
створено соціальний паспорт родин пільгових категорій.
На нараді при завідувачі, на засіданні педагогічної ради проводились ознайомлення працівників з новими нормативними документами з даного питання.
Заклад дошкільної освіти працює з сім’ями, з дітьми наступних пільгових категорій (станом на 01.06.2021 р):
Пільгові категорії вихованців

№ з/п
Пільгові категорії
Кількість дітей даної категорії

1
Сироти

2
Напівсироти

3
Діти з малозабезпечених сімей
1

4
Діти з багатодітних сімей
19

5
Діти учасників ООС (АТО)
22

6
Діти з інвалідністю
5

7
ЧАЕС

ВСЬОГО дітей пільгових категорій: 47

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій проводились свята та акції, присвячені датам: міжнародному Дню захисту дітей, новорічні свята, спортивні змагання.
Сім’ям з дітьми пільгових категорій протягом року надавались пільги щодо сплати за харчування: 50% на харчування – отримували діти з багатодітних сімей та безкоштовне харчування отримували діти із малозабезпечених сімей, діти учасників ООС (АТО), діти з ООП. Забезпечувалось виконання натуральних норм харчування дітям.
Дітям пільгових категорій надавалась своєчасна психологічна допомога та проводились консультації щодо роз’яснення батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства з охорони дитинства. На батьківських зборах розглядались питання щодо оздоровлення дітей, в тому числі пільгових категорій.
Для дітей з ООП були організовані індивідуальні заняття за рахунок державної субвенції та рекомендацій ІРЦ.

Взаємодія з батьківською громадою
Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньої роботи з дітьми. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та навчання дітей. Завдяки координованій діяльності батьків та педагогів в 2020 – 2021н.р. підвищилися рівень педагогічної культури батьків, відповідальність за виховання дітей. Батьки – головні природні вихователі дитини. Батьки є першим суспільним середовищем дитини, а родина – провідним інститутом соціалізації. Батьки першими розкривають маленькій людині предметний світ і надають йому емоційного забарвлення. Через життя в сім’ї формується ставлення до людей, речей, самого себе, виробляються ідеали та цінності. Саме тому важливим є залучення батьків, усіх дорослих членів родини до освітнього процесу як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу та батьківської громадськості у створенні сприятливих умов для ефективної роботи дошкільного закладу в період організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Усі форми роботи, що проводяться в дитячому садку враховують такі особливості :
право батьків на власну думку, точку зору, систему цінностей;
дотримання конфіденційності та повага до прав дитини;
готовність позитивно поставитись до проявів батьківської ініціативи та заохочувати їх;
вміти не лише повчати батьків, але і вчитися у них.
В роботі з батьками, на нашу думку, важливо:
1. Активізувати та підтримати взаємозв’язок : педагоги-батьки, діти-батьки, батьки-батьки; культивувати тактику співробітництва.
2. Підвищити рівень поінформованості батьків щодо інклюзивної освіти.
3. Сприяти формуванню у батьків толерантного відношення до всіх без виключення дітей.
4. Залучити батьків до участі в практичній роботі, зокрема в Команді психолого- педагогічного супроводу.
Активно в роботі з батьками використовувалися різноманітні форми, а саме:
інтерактивні: анкетування, діагностика, круглі столи, вечори питань та відповідей, консультації, слайд-презентації, Дні відкритих дверей.
традиційні: сімейні свята, розваги, творчі конкурси та виставки, благодійні акції, Тиждень сім’ї тощо.
просвітницькі: використання ЗМІ, випуск інформаційних листівок, оформлення стендів, папок-пересувок, виставки літератури, створення книжок-саморобок та міні-книжок на теми відповідальності, дружелюбності, толерантності.
В закладі активно впроваджуються сучасні форми роботи з батьками вихованців
Використання можливостей Viber , GOOGLE диску (посилання на відео та фотоматеріали свят, занять,організації режимних моментів для батьків); офіційна сторінка закладу на Facebook, Scype – зв’язок, електронна пошта (інформація, об’яви, рекомендації, консультації тощо).
Використання технології проєктної діяльності (спільні тематичні проєкти учасників освітнього процесу, створення презентацій).
Створення сімейного відео за визначеними темами.
Хочеться висловити велику подяку батькам, які активно брали участь в житті дошкільного закладу, здійснювали важливу допомогу в організації освітнього процесу , за створення затишку на території та у приміщенні.
Група дітей 3-го року життя «Капітошка»
Скарбовійчук Леся Олександрівна
Білібін Павло Сергійович
Група дітей 4-го року життя «Полуничка»
Янович Ірина Василівна
Хмельовська Марія Юріївна
Басько Ольга Олегівна
Шевчук Світлана Павлівна
Група дітей 4-го року життя «Сонечко»
Сиротюк Юлія Володимирівна
Сиротюк Сергій Леонідович
Петричук Світлана Федорівна
Петричук Сергій Васильович
Томашевська Богдана Юріївна
Томашевський Володимир Русланович
Мирутенко Леонід Васильович
Група дітей 5-го року життя «Барвінок»
Медведчук Людмила Миколаївна
Прус Наталія Миколаївна
Група дітей 5-го року життя «Метелик»
Паламарчук Ванда Павлівна
Ліпіліна Юлія Вікторівна
Група дітей 6-го року життя «Ведмежатко»
Сич Олена Сергіївна
Гарбар Юрій Ростиславович
Дмитриєнко Наталя Борисівна
Дмитриєнко Юрій Андрійович
Замлілий Сергій Володимирович
Діденко Ігор Володимирович
Пєстова Наталя Юріївна
Група дітей 6-го року життя «Казка»
Жучкова Олена Анатоліївна
Жучков Василь Ігорович
Волобуєва Олена Віталіївна
Волобуєв Максим Сергійович
Логопедична група «Акварелька»
Усачевська Олена Сергіївна
Новаківська Ілона Віталіївна
Соболевська Валентина Борисівна
Логопедична група «Колосок»
Кузьменко Анна Миколаївна
Саух Юлія Олегівна
Мінчук Альона Сергіївна
Дружиніна Надія Михайлівна
Кудашова Христина Олександрівна
Хомик Інна Анатоліївна
Група дітей 4 – го року життя «Ромашка»
Прус Катерина Олександрівна
Прус Павло Миколайович
Ляшук Анастасия Миколаївна
Свинарчук Ірина Олександрівна
Група дітей 6 – го року життя «Зайчатко»
Бондар Олена Анатоліївна
Вакуленко Катерина Миколаївна
Гольота Катерина Віталіївна
Гольота Костянтин Володимирович
Закалюжна Тетяна Володимирівна
Закалюжний Леонід Володимирович
Кореновська Наталя Юріївна
Невмержицька Катерина Олександрівна
Сьогодні залишається вкрай важливим узгодити позиції та очікування педагогів й батьків, принаймні по основним напрямкам, гуманізувати взаємодію, налаштуватися на необхідність професійного та особистісного самовдосконалення. Зусилля педагогів необхідно зосередити на :
підвищенні рівня педагогічних знань, умінь і навичок батьків;
допомогу педагогів батькам у сімейному вихованні для створення необхідних умов правильного виховання дітей;
взаємодію вихователів і батьків у процесі розвитку дітей.
Поліпшення результатів співпраці педагогічного колективу з батьківською громадою відбудеться при умові ефективного вирішення наступних завдань, що стоять перед дошкільним закладом в роботі з батьками:
вивчення родин дітей;
залучення батьків до активної участі в діяльності дошкільної установи;
вивчення сімейного досвіду виховання й навчання дітей;
освіта батьків в області педагогіки й дитячої психології.
Формування співробітництва дітей, батьків і педагогів залежить насамперед від того, як складається взаємодія дорослих у цьому процесі. Результат виховання може бути успішним тільки за умови, якщо педагоги й батьки стануть рівноправними партнерами, тому що вони виховують тих самих дітей. В основу цього союзу повинна бути покладена єдність прагнень, поглядів на виховний процес, вироблені спільно загальні цілі й виховні завдання, а також шляхи досягнення намічених результатів.

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу
     Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора та з дотриманням карантинних вимог.
     Основні проблеми, з якими звертаються до керівника за 2020/2021  це:  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення до іншого закладу. За ініціативи директора на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   дошкільний заклад.
***
Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану протягом навчального року, такі його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Якість дошкільної освіти в закладі забезпечується завдяки раціональній організації режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами дитячої діяльності відповідно віковим та психологічним особливостям дітей.
Виходячи з вищезазначеного можна дійти висновків, що робота в дошкільному закладі протягом 2020/2021 навчального року проводилась відповідно до визначених завдань, на достатньому рівні.

Плани на 2021-2022 н.р.
Продовжити працювати над покращенням розвивального середовища, поповненням ігрового та навчального обладнання відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ від 19 грудня 2017 року № 1633).
Продовжити роботу над поповненням матеріально-технічної бази технічними засобами з метою підвищення ефективності діяльності закладу: придбання комп’ютерів, телевізорів, ноутбуків, принтерів, музичних центрів та електропіанін.
Поточний ремонт сходових маршів та поручнів першого та другого корпусів.
Встановлення пожежної сигналізації.
Побудова тіньових навісів.
Оновлення обладнання на спортивних та ігрових майданчиках.
Проведення повного благоустрою території (капітальний ремонт огорожі, капітальний ремонт вуличного освітлення, заміна асфальтного покриття).