Вакансії

Вакансії

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД на 01.08.2022 року                                                  

ВИХОВАТЕЛЬ:

2 ст – постійне місце

2 ст – на час по догляду за дитиною до 3-років

 1. Сучасний вихователь – це педагог-новатор, здатний вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, винаходити нове.
 2. Професійна компетентність – здатність до виконання професійних завдань:
 • знання (психолого-педагогічні, методичні);
 • уміння (аналітичні, організаторські, прикладні, дидактичні).
 1. Широка ерудиція, здатність до самоосвіти, культура мовлення.
 2. Любов до дітей, доброта, емпатія, толерантність, педагогічний такт, оптимізм.
 3. Педагогічні здібності: емоційна стійкість, гуманізм особистості, комунікативні, організаторські, динамізм, креативність.
 4. Чесність, щирість, порядність, справедливість, принциповість.
 5. Експресивність, емоційна виразність, почуття гумору.
 6. Комп’ютерна компетентність, володіння сучасними технологіями навчання і виховання дошкільнят.

Покликання – яскраво виражене прагнення людини займатися педагогічною діяльністю.

( за матеріалами інтернет – джерела https://studopedia.com.ua/1_283292_vimogi-do-suchasnogo-vihovatelya.html)

 

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК:

1,5 ставки – постійне місце

Музичний керівник — це музикант, педагог, організатор, сценарист і режисер в одній особі

Основні завдання музичного виховання дітей дошкільного віку: виховання в дітях життєвої мистецької активності, спрямованості на сприйняття і творення прекрасного в мистецтві та житті (краса, гармонія, виразність, грація, вишуканість), емоційно-ціннісного ставлення до українського і світового музичного мистецтва; розвиток загальної музикальності як сукупності музичних здібностей (емоційний відгук на музику, музичний слух і чуття ритму, музичне мислення, музична уява, музична пам’ять), здібностей виразного виконання музичних творів (пісенних, танцювальних, інструментальних) та творчої їх інтерпретації, варіювання, імпровізації; формування навичок музичного сприймання, виконавства і творчості в основних видах дитячої музичної діяльності, елементарних основ музичної культури (потреби, переживання, ставлення, інтереси, любов до музики); закладання елементарної компетентності у музичному мистецтві.

( за матеріалами інтернет – джерела https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-454-shhodo-organizatsiyi-roboti-z-muzichnogo-vihovannya-ditey-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/)

 

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

1 ставка – постійне місце

Мета роботи психолога: збереження і зміцнення психічного здоров’я дітей, їх гармонійний розвиток в умовах ДНЗ, а також надання своєчасної допомоги дітям, батькам і педагогам у вирішенні психологічних проблем розвитку, що виникають в різних життєвих ситуаціях.

НАПРЯМКИ РОБОТИ ДИТЯЧОГО ПСИХОЛОГА:

 • Психодіагностика

Психолог володіє досить великим набором психодіагностичних засобів та методик.  Він може провести індивідуальну і / або групову діагностику з метою раннього виявлення відхилень у розвитку дитини.

 • Розвиваючі заняття

За допомогою психологічних ігор фахівець допоможе розвинути у дитини необхідні навички і якості.  Увага, пам’ять, посидючість, логічне та образне мислення – в арсеналі дитячого психолога розвиваючі ігри для самих різних вікових груп.

 • Сімейне консультування

Для вирішення проблеми дитини часто досить батькам самим розібратися в причинах і змінити щось у своїй поведінці, в ситуації, що оточує дитину.  Грамотно проведена консультація дуже часто знімає необхідність спеціальної психологічної роботи з самою дитиною.

 • Просвітництво

Підвищення психолого-педагогічної культури і компетенції дорослих, які беруть участь у вихованні дитини.

Напрямки роботи практичного психолога дошкільного закладу:

 • Роботаз новоприбулими дітьми.
 • Роботаз молодими спеціалістами.
 • Просвітницька роботаз батьками та вихователями.
 • Підготовка дітей до школи.
 • Психологічнийсупровід агресивних, тривожних, гіперактивних, обдарованих дітей.
 • Соціально-психологічне вивчення колективу.

( за матеріалами інтернет – джерела https://dity.in.ua/statti/zdorovya-malyukiv/scho-robit-psikholog-v-dityachomu-sadu)

 

МЕДИЧНА СЕСТРА СТАРША

0,75 ставки – постійне місце

Старша  медична  сестра здійснює:

 • Заходи  з  охорони  здоров’я  дітей  та  працівників  ДНЗ.
 • Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях та на території ДНЗ.
 • Прийом  дітей  після  лікарняного.
 • Щоденний  огляд  дітей.
 • Контроль  за  якістю  харчування  дітей.
 • Санітарно-просвітницьку  роботу  серед  працівників, батьків, дітей.

Основні  завдання  старшої медичної сестри:

Сестра медична старша дошкільного навчального закладу зобов’язана:

 • Проводити медичні огляди дітей при прийомі в дошкільний навчальний заклад та здійснювати медичний контроль за перебігом періоду адаптації;
 • Здійснювати щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань;
 • Оглядати дітей 1 раз у місяць стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри;
 • Брати участь у плануванні та проведенні обов’язкових медичних оглядів;
 • Проводити аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляти план оздоровлення, здійснювати контроль за виконанням рекомендацій фахівців;
 • Надавати невідкладну медичну допомогу дітям, організовувати їх госпіталізацію у разі наявності показань;
 • Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримуватись правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечувати своєчасне поповнення;
 • Брати участь у складанні щоденного меню, контролювати закладку і правильність кулінарної обробки продуктів, вихід страв, смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку та проводити щоденний огляд працівників харчоблоку;
 • Здійснювати контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;
 • Забезпечувати контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами;
 • Здійснювати заходи щодо ізоляції хворих дітей та спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими, та проводити протиепідемічні заходи в порядку, встановленому МОЗ України;
 • Здійснювати контроль за своєчасністю проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільного навчального закладу;
 • Проводити бесіди та лекції з дітьми, батьками та працівниками дошкільного навчального закладу щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом;
 • Вести  обліково-звітну та медичну документацію у порядку, встановленому МОЗ України.

 

МЕДИЧНА СЕСТРА З ДІЄТХАРЧУВАННЯ

0,5 ставки – постійне місце

 • Складає заявки на продукти харчування та веде контроль за якістю одержаної продукції
 • Веде контроль за зберігання та строками реалізації продуктів, що швидко псуються. Результати заносяться в Журнал бракеражу сирої продукції.
 • Складає сезонне – перспективне та щоденне меню, картотеку страв відповідно вікових груп.
 • Здійснює постійний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, виконання норм харчування.
 • Контролює правильність кулінарної обробки продуктів, вихід страв, смакові якості їжі, об’єм страв, порціювання з занесенням результатів в Журнал бракеражу готової продукції.
 • Веде обчислення калорійності раціону дитячого харчування, кількості білків, жирів, вуглеводів.
 • Веде облік і аналіз виконання норм харчування з записом в Журнал.

 

ЧЕКАЄМО на творчих, відповідальних, небайдужих, ініціативних, наполегливих, чуйних, щирих, добросовісних людей, фахівців своєї справи, які люблять дітей та мають бажання вчитися, розвиватися та вдосконалюватися.

Звертатися до керівника закладу

Зоря Олена Андріївна – тел. 43-76-71