Про нас

Народження Людини – велике і важке діяння, щаслива і  болісно складна праця, яка  називається багатозначним і безкінечно оновленим словом  “ВИХОВАННЯ”. Кожен з нас усе життя виховує інших і все життя виховується сам – у цій цілеспрямованості й направленості наших  взаємовідносин – одна з  найважливіших сторін  світу людського.

В.О.Сухомлинський

Діяльність Житомирського дошкільного навчального закладу №57 підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту» (2017 року), «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями, 2017 року) , «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.). Заклад має фізкультурно-оздоровчий напрямок роботи. Головний зміст освітньої діяльності дошкільного закладу відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України – оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.
Важливим аспектом роботи колективу є питання оптимізації освітнього процесу, урізноманітнення форм співпраці з батьками та їх активізації. Педагогічний колектив при цьому ефективно використовує важливі принципи основного документу, у плані змісту, завдань, цілей дошкільної освіти – Базового компоненту, – як інтеграція, гуманізація, систематизація; що дає можливість успішно вирішувати завдання щодо формування освіченої творчої особистості, набуття життєвої компетентності дитини.
Мова спілкування – українська.
Освітній процес здійснюється за програмами:
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан, за загальною редакцією О.В. Низковської, 2017 р.
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко, 2017 р.
Парціальна програма курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»/ Н.Гавриш, О.Пометун, 2019 р.
В закладі виховується 305 дітей
Працює 11 груп:
1 група для дітей віком від 2 до 3 років
3 групи для дітей 4 – го року життя
2 групи для дітей 5-го року життя
3 групи для дітей 6 – го року життя
2 логопедичні групи для дітей 5-го та 6-го року життя
Серед дошкільних груп діють 3 групи інклюзивної освіти, в яких виховується 5 дітей з особливими освітніми потребами. В закладі створені умови для навчання, виховання та розвитку дітей з ООП: працюють 3 асистенти вихователя, вихователі, залучені спеціалісти – практичний психолог, соціальний педагог, вчителі – логопеди, вчитель – дефектолог, вчитель-реабілітолог; обладнані сенсорні куточки, систематизований дидактичний матеріал, є пандус та кнопка виклику.
В закладі обладнані та працюють кабінети: медичний, методичний, практичного психолога, соціального педагога, вчителів-логопедів, інструктора з фізкультури та музичних керівників.
Функціонують дві зали: музична та спортивна.

Узагальнюючі дані про якісний склад педагогічних працівників
Житомирського дошкільного навчального закладу №57

Всього педагогічних працівників: 32 чоловіки
З них:
1. За освітою:
Рівень освіти 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Повна вища освіта 25 78%
Неповна вища освіта 4 13%
Базова вища освіта 3 9%

2. За фахом:
Освіта 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Фахова освіта 16 50%
Нефахова освіта 16 50%

3. За категоріями:

Категорія 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Спеціаліст вищої категорії 10 чоловік 31%
Спеціаліст першої категорії 6 чоловік 19%
Спеціаліст другої категорії 7 чоловік 22%
11-й тарифний розряд 4 чоловіки 13%
Не атестувалися 5 чоловік 15%

4. Педагогічне звання

Звання 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Вихователь-методист/вчитель-методист 10 чоловік 31%
Старший вихователь 1 чоловік 3%
Відмінник освіти України 1 чоловік 3%

5. За стажем роботи
Стаж 2020 – 2021 н.р.
кількість %
До 5 років 5 16%
До 10 років 7 22%
До 20 років 9 28%
Більше 20 років 11 34%

Успіхи та досягнення педагогічного колективу в 2019-2020 н.р.
В 2019-2020 н.р. педагогічний колектив був активним учасником заходів міського,обласного та всеукраїнського рівнів та має певні досягнення:
 Виставка «Український сувенір» (заклад представив 6 робіт: 4 були відмічені на міському рівні, 2 – на обласному). За результатами конкурсу заклад був нагороджений грамотою департаменту освіти Житомирської міської ради та Житомирської обласної ради (вихователі Катеринич С.В., Чепис Т.М.) за перемогу в розділі «Українська іграшка».
 Участь в науково-практичних семінарах «Руховий розвиток дітей третього року життя» (30.09.2019), «Руховий розвиток дітей третього року життя: планування освітнього процесу в ЗДО» (07.02.2020) за участі кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем НАПН України Васильєвою С.А. Керівник ЖДНЗ №57 Зоря О.А. була нагороджена грамотою за сприяння у реалізації державної політики у галузі дошкільної освіти, підтримку впровадження інноваційних технологій у педагогічній процес, високий професіоналізм та плідну співпрацю з лабораторією дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання НАПН України.
 Участь вихователів Стеценко Л.Б., Панчук Н.П. в ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». Педагоги нагороджені сертифікатами доповідачів виставки з теми «Презентація програми «Виховання характером» для закладів дошкільної та загальної середньої освіти».
 Завідувач Зоря О.А., вихователь-методист Сімайкіна Т.Ю., вихователь Шевчук А.О., асистент вихователя Василюк М.В. взяли участь в міжнародному стажуванні в м.Мінськ «Інклюзія: філософія, прогресивні технології, успішні практики» (27-29.09.2019).
 В закладі на високому рівні з використанням інтерактивних вправ було проведено методичне об’єднання музичних керівників Корольовського району. Музичний керівник Бондар Н.Ю., вихователь-методист Сімайкіна Т.Ю. взяли участь в методичному об’єднанні музичних керівників Богунського району, де представили досвід роботи закладу з організації проєктної діяльності під час підготовки та проведення свят та розваг.
 Вихователь-методист Сімайкіна Т.Ю. взяла участь в роботі літньої італійсько-української школи з інклюзивної педагогіки (серпень 2019)
 В листопаді-грудні 2019 року заклад взяв участь в благодійній акції «Різдвяна листівка» для шкіл та виховних закладів префектури Фукусіма, Японія, яка постраждала внаслідок аварії на атомній станції в 2011 році; в організації міської виставки «Різдвяна чудо-панчоха»; в самому закладі був проведений флешмоб «Ялинка чудо-панчоха».
 В закладі на високому рівні була проведена практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ЖОІППО завідувачів та вихователів-методистів ЗДО « Готовність педагогів до впровадження принципів педагогічного емпауерменту» ( 05.12.2019).
 Завідувач Зоря О.А., вихователь-методист Сімайкіна Т.Ю., практичний психолог Катанаха А.М. взяли участь в Регіональній науково-практичній конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога: суспільно-гуманістичний аспект», яка була організована ЖОІППО. Досвід педагогів надрукований в електронному збірнику даної конференції.
 Досвід закладу «Комплексна підтримка дитини з особливими освітніми потребами як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої політики» представлений на ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2020» (серпень 2020), занесений до каталогу виставки та нагороджений золотою медаллю та Дипломом.

Організація дистанційної роботи
В березні-травні 2020 року в зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні (карантин та адаптивний карантин COVID 19) в закладі була організована дистанційна робота з педагогами, дітьми та батьками. Педагоги були задіяні в різних формах роботи згідно індивідуальних планів, які велися протягом визначеного часу. Робота відбувалася як за індивідуальними завданнями, так і в роботі з колегою по групі та в міні-творчих групах. Активно використовувалися різні засоби зв’язку та інтернет-ресурси. Для консультацій, рекомендацій, повідомлень, підтримки взаємозв’язку з батьками, між собою, організації відеозустрічей з дітьми, самоосвіти, підбору дидактичного матеріалу, підготовки до нового навчального року педагоги використовували рекомендації МОН України (ресурс «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти» з переліком ресурсів із вправами та завданнями для дітей дошкільного віку, порадами батькам, рекомендаціями для занять), соціальну мережу Фейсбук (сторінка ЖДНЗ №57 «Барвінок»), сайт дошкільного закладу та ЖОІППО (розділ «Методичний порадник», «Педагогічна майстерня», «Відеоуроки. Дошкільна освіта»), платформу Всеосвіта, вайбер групи ( створені в кожній віковій групі, а також 2 групи в ДНЗ – «Працівники ЖДНЗ №57» та «Педагоги»), телефонний зв’язок, електронну пошту та SKYPE зв’язок. Всього в роботі було задіяно 32 педагоги: керівник закладу, вихователь-методист, практичний психолог, соціальний педагог, інструктор з фізкультури, 3 асистенти вихователів, 3 вчителі-логопеди, 21 вихователь.
Дистанційне навчання дошкільнят – це насамперед педагогічна просвіта батьків, це рекомендації, які надавали педагоги, поради, лайфхаки, алгоритми щодо виконання певного завдання, цікаві ідеї щодо організації активних ігор, ігрових завдань, спілкування, надання певної інформації щодо актуальних питань виховання та розвитку дітей дошкільного віку. А батьки вже вирішували, у який зручний для них та їхніх дітей час запропонувати її дітям (аудіо, відео, тексти казок, віршів, приклади організації дитячого експериментування, ігрової, образотворчої та інших видів діяльності, відео екскурсії, пізнавальні мультфільми та відео тощо), враховуючи при цьому психологічний, фізіологічний та емоційний стан дітей. Саме тому заняття в режимі реального часу не проводилися. Відеозустрічі носили мотиваційний характер (включення дітей в пізнавальну діяльність), проводилися на початку тематичних циклів або напередодні свят в запису (освітні лінії «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі»).
Батькам та дітям були запропоновані для спілкування теми: «Великодні свята нашої сім’ї», «Відкриваємо таємниці космосу», «Планета Земля – наш спільний дім», «Травень розкинув квіти в діброві», «Розкошує травень всюди», «1939-1945. Пам’ятаємо», «Є у мене найкраща матуся», «Подарунок для матусі», «Мама вишила мені квітами сорочку», «Мама, тато, я – дружна в нас сім’я», «Безпека дитини в садку і в родині», «До побачення, рідний садочок!» (відео та фотоматеріали розміщені на сайті дошкільного закладу та сторінці Фейсбуку). Вихователями логопедичних груп та груп старшого дошкільного віку були створені 4 відеопрезентаційних фільми «До побачення, дитячий садок! Здрастуй, школо!», присвячених випуску дітей в школу, співавторами яких були діти та батьки ( відео розміщені на сторінці закладу у Фейсбук та на сайті). Постійно, систематично, активно та результативно співпрацювали з педагогами закладу 154 сім’ї вихованців, що склало 56% від загальної кількості. Зворотній зв’язок був організований через пересилання відео та фото матеріалів, спілкування у вайбер-групах.
Варто відмітити активну участь педагогів у вебінарах та майстер-класах («Організація роботи дитячого садка в умовах карантину: нормативні орієнтири», «Організація ігор та вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей», « Розвиток соціальних навичок у дітей: ігри та вправи», « Педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають аутичні розлади», «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників», «Запитання як засіб розвитку мислення і мовлення дітей» тощо); проведенні консультацій, відео презентацій, онлайн-конкурсів, онлайн-виставок для батьків ( «Турбуємося про здоровя дітей», «Ігри на карантині для малят», «Великдень-світле свято», «Одягнемо вишиванку», «Міжнародний День сім’ї», «День пам’яті та примирення в Україні та світі», «Як говорити з дитиною про сім’ю. Родинний герб (малювання)», «Безпека дітей – турбота дорослих», «Невербальні засоби спілкування», «Що повинен знати першокласник», «Малюємо віршик» (як допомогти дитині вивчити вірш) тощо), виготовленні сучасного дидактичного матеріалу до нового навчального року, надання рекомендацій батькам щодо спілкування з дітьми за темами освітнього плану; створення презентацій та фото звітів для сторінки Фейсбуку та сайту дошкільного закладу. На увагу заслуговують відеоконсультації, підготовлені практичним психологом Катанаха А.М. та соціальним педагогом Устич В.В. («Як навчити дитину справедливості», «Особиста гігєна дошкільника», «Психофізіологічні вправи для розумової стимуляції та зняття стресів», «Що робити, якщо дитина не слухається», «Як розвинути соціальні навички у дітей», «Права та обов’язки батьків по вихованню дітей» тощо) , відеозаняття вчителів-логопедів Ковальчук Ж.М., Висоцької Т.Б., Бабюк О.В. ( індивідуальні : «Автоматизація звука (с) у словах зі збігом приголосних», «Диференціація звуків (с), (ш) у словах», майстер-клас для батьків «Логопедичний тренажер» тощо). Також важливим є постійний тісний контакт соціального педагога Устич В.В. з сім’ями вихованців, які знаходяться під психолого-педагогічним супроводом.
В умовах адаптивного карантину педагоги продовжують підтримувати зв’язок з батьками дітей, ознайомлюючи їх зі специфікою організації освітньої діяльності в літній оздоровчий період. Життєдіяльність дітей влітку здійснюється відповідно тематичних циклів, що відображається на сайті закладу та сторінці Фейсбуку.
Варто відмітити, що ще однією стороною дистанційної роботи була самостійна діяльність педагогів щодо корекції освітніх планів, календарно-тематичного планування, підвищення професійного та фахового рівня, підготовки якісних рекомендацій батькам щодо організації спілкування з дітьми під час карантину, розвитку їх пізнавального інтересу. Велика увага зверталася педагогами на ознайомлення з матеріалами щодо запобігання коронавірусної інфекції, дотримання правил безпеки життєдіяльності дітей (відео, рекомендації, пам’ятки, поради щодо використання різноманітних ігор, бесід, мультфільмів тощо).
Активно та результативно в режимі онлайн були проведені засідання атестаційної комісії (23.03.2020), педагогічна рада на тему: «Шляхи реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини», консультування завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога, соціального педагога, вчителів-логопедів.
Протягом дистанційної роботи педагогами закладу:
 опрацьовані матеріали фахових журналів за березень, квітень та травень 2020 року,
 опрацьовані та обговорені з педагогами теми самоосвіти: «STREAM-освіта:розвиваємо критичне мислення дошкільнят» (Крутій К., Стеценко І.//Дошкільне виховання, №3, 2020,с.3); «Стенд-музей як інноваційний освітній засіб» (Коба Л., Шкіль Л.//Дошкільне виховання, №3,2020,с.27); «Зарядка мозку» для майбутнього першокласника» (Петренко Л.//Вихователь-методист,№4,2020,с.35), Навчіться з казки робити гру-драматизацію (Христолюбська О.,Музичний керівник,№4,2020,с.19); Творчо спрямована особистість народжується в грі (Бєлєнька Г., Семенов О., Дошкільне виховання, №4, 2020, с.3); Як допомогти дітям стати творчими? (Дятленко Н., Дошкільне виховання, №4,2020,с.7),
 вихователями старших та логопедичних груп проведено моніторинг рівня сформованих компетенцій дітей 6-го року життя відповідно Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», резульаттаи узагальнені довідкою,
 вчителями-логопедами через скайп-зв’язок проведене обстеження дітей дошкільного віку щодо рівня мовленнєвого розвитку дітей для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в ІРЦ №2,
 вихователі груп раннього віку продовжили брати участь в реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу»: опрацювання отриманих матеріалів від Інституту розвитку дитини НАПН України , їх систематизація та надання власних надбань, пропозицій, робота з батьками щодо формування рухової активності дітей 3-го року життя,
 спеціалістами продовжена робота по консультуванню педагогів та батьків відповідно специфіки діяльності; підготовлені консультації на сайт дошкільного закладу з актуальних питань розвитку, виховання та освіти дітей дошкільного віку. Особлива увага звернута питанням готовності дітей до навчання в школі,
 інструктором з фізкультури Коломієць А.І. розроблені перспективне та календарне планування для старших дошкільників відповідно програми «Впевнений старт» з фізичного розвитку, тематика розваг з БЖД та план заходів на літній оздоровчий період. Також педагог вела сайт дошкільного закладу, оформила відео презентації випусків логопедичних груп,
 педагогами старших та логопедичних груп розроблені сценарії заходів, присвячених випуску дітей в школу, проведена робота по їх реалізації з залученням батьків та дітей, ефективним використанням засобів ІКТ,
 вихователями та вчителями-логопедами розроблені конспекти підсумкових занять з використанням інноваційних технологій та конспекти занять для дітей старшого дошкільного віку з використанням ІКТ,
 вихователями груп розроблені проєкти з БЖД дитини за програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.Лохвицької за темами: «Власне тіло я вивчаю і його оберігаю»; «З чистотою назавжди буду я рости»; «Хворобам запобігаю і здоров’я маю»; «Сонце, повітря, вода – мої супутники життя»; «Здоров’я плекати допомагають мама й тато»; «Вдома і в садку за розпорядком я живу»; «Я в гармонії зростаю й небезпеки уникаю»; «Небезпечні предмети в руках у дитини»; «Особиста безпека дитини».
 вихователями груп систематизовані матеріали з освітньої лінії «Мовлення дитини» з використання інноваційних технологій: кубики Блума, технології Н.Гавриш, коректурні таблиці, використання схем-моделей, мнемотехніка, сендплей.
Керівником закладу та вихователем-методистом постійно надавалися рекомендації та консультації щодо особливостей дистанційної роботи педагогів, її організації з батьками та дітьми (вайбер групи, телефонний зв’язок, електронна пошта), вівся моніторинг через вивчення змісту індивідуальних планів педагогів (22.04.2020, 22.05.2020), рекомендованих матеріалів для батьків та дітей. Дана робота регулювалася наказами по ЖДНЗ № 57 (від 18.03.2020 №26 а/г, 30.03.2020 №28 а/г, 24.04.2020 №31 а/г), в яких чітко визначалися завдання та зміст дистанційної роботи в режимі онлайн з дітьми, батьками та самих педагогів. Результати роботи були узагальнені наказом по ЖДНЗ №57 від 26.05.2020 №35 –а/г «Про результати дистанційної роботи педагогів ЖДНЗ №57». Індивідуальні плани та матеріали систематизовані.

Моніторинг успішності старших дошкільників до навчання в школі
Актуальною є підготовка дітей до систематичного навчання в школі. Співпраця з Житомирським міським колегіумом, проведення Тижня майбутнього першокласника, Дня відкритих дверей, екскурсій дошкільників в бібліотеку, спортзал; зустріч вихователів дошкільного закладу і педагогів початкової ланки, батьківські збори сприяли формуванню у старших дошкільників мотиваційної, емоційно-вольової, комунікативної підготовки майбутніх першокласників. Питання компетентності випускника дошкільного закладу розглядалися та обговорювалися на батьківських зборах, круглих столах, консультаціях, бесідах; висвітлювалися в батьківських куточках.
Відповідно графіку внутрішнього контролю та річного плану навчально-виховної роботи в квітні – травні 2020 року був запланований комплексний контроль «Фізична, психічна, соціальна зрілість старших дошкільників». В зв’язку з карантином по COVID – 19 моніторинг готовності старших дошкільників до навчання в школі проводився шляхом самоаналізу педагогів. Вивчення даного питання проводилося відповідно вимог та змісту програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» за показниками компетентності випускника дошкільного навчального закладу (інструментарій розроблено творчою групою закладу). Факторами оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку були визначені показники компетентності за освітніми лініями:
• Особистість дитини
• Дитина в соціумі
• Дитина у природному довкіллі
• Дитина у світі культури
• Гра дитини
• Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
• Мовлення дитини
Всього в 2019-2020 н.р. в старших дошкільних групах нараховувалося 81 дитина:
 логопедична група №1 – 11 чоловік
 логопедична група №2 – 8 чоловік
 старша група №1 –32 чоловіки
 старша група №2 – 30 чоловік
Адаптація до нового статусу учня – досить складний період для дитини, який напружує її психологічно та фізично. В групах старшого дошкільного віку освітній процес організовувався по підгрупах та фронтально, в ігровій формі. Домінував компонент емоційного благополуччя. При організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку педагоги враховували:
 провідну потребу дітей – потребу у спілкуванні, творчу активність;
 провідну діяльність – сюжетно-рольову гру;
 провідні характеристики віку;
 новоутворення віку.
В групах було створене доступне, безпечне, розвиваюче предметно-ігрове середовище, в якому діти знаходять собі справу за інтересами та уподобаннями. Відкрите спілкування педагогів із дітьми, підтримка і похвала їх ведуть дітей до гарантованого успіху, впевненості в своїх силах. Старші дошкільники характеризуються комплексом умінь, обізнаності, відносної умілості та вправності за всіма показниками компетентності відповідно розділів програми «Українське дошкілля». В основному діти старшого дошкільного віку здатні досягати успіху в основних видах діяльності; самоорганізовуватися у різних видах діяльності та досягати позитивного результату; проявляти конкретні форми поведінки. Педагогами старших дошкільних груп велика увага приділялася особистісному розвитку дошкільника як важливій умові гармонічного входження дитини у шкільне життя. Старші дошкільники на достатньому рівні усвідомлюють загальноприйняті норми й правила поведінки; в ігровій діяльності намагаються контролювати дії один одного, спостерігаються спроби спільного вирішення конфліктів, ігрові дії урізноманітнилися.
Дошкільники шостого року життя охоче розповідають про те, що з ними сталося, де були, що бачили; уважно слухають одне одного, емоційно реагують на розповіді друзів.
Завдяки пізнавальній активності, поставленим запитанням та прагненню експериментувати спостерігається значне розширення у старших дошкільників уявлень про основні властивості предметів. Освоєння часу все ще не зовсім на належному рівні. Діти не досить чітко орієнтуються в порах року, днях тижня, однак добре знають ті дні тижня і місяці року, з якими пов’язані яскраві події їхнього життя.
Спостерігаються важливі зміни в розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку. Діти намагаються самостійно будувати ігрові та ділові діалоги, використовують правила мовленнєвого етикету, користуються прямою й непрямою мовою. Крім того, у дошкільників сформовано розуміння семантичних відтінків значень певних слів; в активному мовленні використовують складні граматичні форми; володіють навичками звукового аналізу простих слів, що складаються з трьох звуків. Більшість дітей при спілкуванні вживають узагальнюючі та багатозначні слова, синоніми, антоніми; іменники, що позначають назви професій; дієслова, що позначають трудові дії людей різних професій; прикметники, що відображають якість дій. Проблемою залишається якість вимови звуків; використання засобів інтонаційної виразності (особливо під час читання віршів); здатність передавати в описовому й оповідальному монологах стан персонажів, їх настрій, ставлення до подій з використанням епітетів та порівнянь.
Відбулося значне розширення музично-мистецької діяльності, збагачення музичної ерудиції дітей старшого дошкільного віку. Діти вміють обґрунтовувати музичні вподобання, формулювати естетичні оцінки й судження; розрізняють музичні твори; з задоволенням танцюють, виразно співають, грають на музичних інструментах.
Позитивні зрушення спостерігаються у продуктивній діяльності. У дітей відбулося вдосконалення техніки художньої творчості; сформовані навички роботи з глиною, пластиліном, ножицями.
У фізичному розвитку у дітей старшого дошкільного віку спостерігається усвідомлене засвоєння і чітке виконання різних видів рухів; інтерес до занять фізкультурою; потреба в руховій діяльності. На достатньому рівні сформовані навички особистої гігієни, культурно-гігієнічні навички та навички самообслуговування. Однак, деякі діти потребують допомоги дорослого при зав’язуванні шнурків, застьобуванні блискавок на одязі.
Не залишали вихователі поза увагою роботу з батьками з питань підготовки дітей до школи. З представниками родин обговорювалися важливі аспекти вступу дітей до школи, важливість зваженого та відповідального рішення батьків щодо цього кроку. Актуальними стали питання компетентності випускника дошкільного закладу, які розглядалися та обговорювалися на батьківських зборах, круглих столах, консультаціях, бесідах; висвітлювалися в батьківських куточках.
Результати діагностики готовності дітей до навчання в школі за показниками компетентності відповідно програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» виявилися наступними:

Старша Старша Логопедична Логопедична
група №1 група №2 група №1 група №2
( в порівнянні з 2019-2018 н.р.)
Всього дітей 32 30 11 8 81 (78)
Високий рівень 4 8 1 2 15 – 19% (26 – 33%)
Достатній рівень 18 18 5 4 45 – 56% (29 – 37%)
Середній рівень 8 4 5 2 19 – 23% (20 – 26%)
Низький рівень 2 – – – 2 – 2% (3 – 4%)
Особистість дитини
Високий рівень 6 7 1 – 14/15
Достатній рівень 17 15 5 7 44/42
Середній рівень 8 8 5 1 22/20
Низький рівень 1 – – – 1 /1
Дитина в соціумі
Високий рівень 3 15 1 2 21/24
Достатній рівень 22 15 5 5 47/27
Середній рівень 6 – 5 1 12/24
Низький рівень 1 – – – 1/3
Дитина у природному довкіллі
Високий рівень 2 11 2 2 17/29
Достатній рівень 14 13 4 4 35/28
Середній рівень 15 6 4 2 27/19
Низький рівень – – 1 – 1/2
Дитина у світі культури
Високий рівень 5 10 2 2 19/27
Достатній рівень 15 10 4 4 33/34
Середній рівень 9 10 5 2 26/17
Низький рівень 3 – – – 3
Гра дитини
Високий рівень 6 10 1 4 21/31
Достатній рівень 14 13 4 4 35/35
Середній рівень 12 7 5 – 24/12
Низький рівень – – 1 – 1/-
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
Високий рівень 3 10 2 3 18/32
Достатній рівень 16 12 4 4 36/28
Середній рівень 10 8 5 1 24/13
Низький рівень 3 – – – 3/-
Мовлення дитини
Високий рівень 8 7 – 2 17/23
Достатній рівень 16 13 5 4 38//30
Середній рівень 8 8 6 1 23/22
Низький рівень – 2 – 1 3/3
Комп’ютерна грамотність
Високий рівень 8 11 2 – 21
Достатній рівень 18 15 8 5 46
Середній рівень 6 4 1 2 13
Низький рівень – – – 1 1

Виявлені проблеми:
1. Вміння самостійно організовувати і здійснювати ігрову діяльність.
2. Під час організації творчих ігор проявляти комунікативно-мовленнєві навички для налагоджування спілкування з однолітками.
3. Вміння застосовувати творчий досвід у повсякденній діяльності, досліджувати, продукувати ідеї.
4. Вміння розв’язувати проблемні ситуації.
5. Розвиненість граматично правильного та зв’язного мовлення ( складання різних видів розповідей та переказ текстів).
6. Виокремлення жанрів художніх творів.
7. Вміння встановлювати закономірності, обстежувати, аналізувати , виокремлювати головне та другорядне.
Зважаючи на вищевикладене, рекомендовано:
1. В основу організації життєдіяльності дітей в дошкільному навчальному закладі покласти зміст та завдання державного стандарту – Базового компонента дошкільної освіти України.
2. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на без кризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи Нова українська
3. З метою підвищення ефективності мовленнєвої роботи, розвитку граматично правильного та зв’язного мовлення ( складання різних видів розповідей та переказ текстів) активно використовувати з дітьми дошкільного віку методику навчання розповідання за серією сюжетних картин Н.В. Гавриш; коректурні таблиці; технологію конструювання літературних проектів, асоціативні та інтелектуальні карти.
4. З метою стимулювання розумової активності дітей створювати проблемні ситуації та дотримуватися принципу зростаючої складності завдань.
5. Організовуючи життєдіяльність дітей старшого дошкільного віку, з метою розвитку самостійності в прийнятті рішень та формування вміння застосовувати творчий досвід у повсякденній діяльності, вихователям залучати дітей до різних видів ігор.
6. Активізувати пошуково-дослідницьку діяльність дітей старшого дошкільного віку з метою стимулювання досліджувати та продукувати власні ідеї.
7. Систематизувати дидактичний матеріал щодо формування у дошкільників вміння виокремлювати жанри художніх творів.
8. Поповнити, оновити та осучаснити дидактичний матеріал з метою формування у дошкільників вміння встановлювати закономірності, обстежувати, аналізувати , виокремлювати головне та другорядне.
9. В 2020-2021 н.р. впровадити в практику роботи освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

В 2020 – 2021 н.р. педагогічний колектив спрямовує свої зусилля на вирішення наступних завдань
1. Створювати сприятливі умови для ефективного використання дослідницької діяльності в ознайомленні дітей дошкільного віку з об’єктами довкілля.
2. Розвивати комунікативно-мовленнєві здібності дошкільників засобами творчих ігор.
3. Реалізовувати принципи перспективності й наступності між дошкільною і початковою ланками освіти з метою забезпечення єдності, взаємозалежності та узгодженості змісту форм і методів організації освітнього процесу.

1.Загальні відомості про заклад

Назва закладу: Житомирський заклад дошкільної освіти № 57
Кількість місць: 220
Чисельність дітей: 305
Рік заснування – 1976 рік
Юридична адреса: 10002, м. Житомир, вулиця Довженка, будинок 11; тел.: 43-76-71.
Електронна пошта: 57barvinok@ukr.net
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: Серія АОО №806212, дата проведення державної реєстрації: 11.02.1993 р.
Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 305 120 0000 003317.
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22061841.
Житомирський дошкільний навчальний заклад №57 за результатами державної атестації (наказ управління освіти Житомирської міської ради № 329 від 29.12.2011р.) визнаний атестованим.
Тип закладу: комбінований.
Мережа: 11 груп:
 1 група для дітей віком від 2 до 3 років
 3 групи для дітей 4-го року життя
 2 групи для дітей 5-го року життя
 3 групи для дітей 5-го року життя
 2 групи для дітей 5-го та 6-го року життя з порушеннями мовлення.
Серед дошкільних груп діють 3 групи інклюзивної освіти, в яких виховується 5 дітей з особливими освітніми потребами.
Заклад працює за 5-денним режимом роботи.
Чергова ранкова група з 07.00 до 07.30год.
Вечірня група з 18.00 до 19.00 год.

Житомирський заклад дошкільної освіти №57 розташований в типовій двоповерховій будівлі, загальною площею 8748 м2.
В 2015 – 2016 рр. заклад утеплено за програмою Nefco. Щороку проводиться поточний ремонт приміщень, будівля підключена до централізованої системи теплопостачання, водопостачання та каналізації.
Житомирський заклад дошкільної освіти комбінованого типу має приміщення різного призначення:
• 8 групових кімнат для дітей дошкільного віку,
• 1 – для дітей раннього віку,
• 2-спеціалізовані для дітей з порушеннями мовлення, всі вони використовуються за напрямком діяльності. Приміщення розподілені за своїми функціями: навчальні, медичні, адміністративно-господарські.
• Музична зала,
• Музичний кабінет,
• Фізкультурна зала,
• Кабінет практичного психолога,
• Кабінет соціального педагога,
• Методичний кабінет,
• Кабінет бухгалтерії,
• Кабінет заступника завідувача з господарської діяльності,
• Пральня,
• Харчоблок,
• Медичний блок,
• Кабінет завідувача,
• Кімната для сторожів.
Всі кабінети і обладнання ЗДО знаходяться в робочому стані.
Заклад підключений до мережі INTERNET і має 18 точок підключення.
Cтворено ВЕБ сайт закладу.

Велика увага в закладі приділяється зміцненню здоров’я вихованців:
проводяться сучасні заняття з фізичної культури; один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання, Дні здоров’я. В закладі існує система проведення гартувальних процедур.
Згідно ст. 25 п.2 Закону України «Про освіту» заклад дошкільної освіти створює безпечне освітнє середовище, що забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:
• Створення безпечних умов для перебування дітей.
• Організація догляду за дітьми.
• Робота з колективом по ОП та БЖД.
• Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.
• Робота з батьками.
Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ОП, БЖД. Ці питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.
Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: «Основи здоров’я», «Виконуй правила пожежної безпеки», «На вулицях міста», «Я в біду не попаду». В ЗДО розміщено куточок практичних дій для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях. Систематично проводяться місячники «Зелений вогник», місячник протипожежної безпеки, місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності, в умовах карантину та адаптивного карантину були проведені форми роботи по Тижню безпеки дитини. Хід проведення місячників та результати оформлені наказами по ЗДО, висвітлювалися на сайті та офіційній сторінці Фейсбук.
Організація харчування дітей в ЖЗДО № 57 здійснюється у відповідності Закону України «Про освіту» від 05.09.2017року №2145-VIII, виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року № 1591, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227, відповідно Наказу № 590 Міністерства аграрної політики та продовольства України в ЗДО впроваджена система аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю (НАССР) від 20.09.2019 року.
Відповідальність за якість продуктів харчування покладається на фізичні і юридичні особи, які постачають продукти. Контроль за закладкою продуктів харчування в котел, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, технологією приготування страв, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, кухарів, комірника, керівника ЖЗДО із залученням представників батьківської громади.
В ЗДО постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи.

Узагальнюючі дані про якісний склад педагогічних працівників
Житомирського закладу дошкільної освіти №57

Всього педагогічних працівників: 32 чоловіки
З них:
1. За освітою:
Рівень освіти 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Повна вища освіта 25 78%
Неповна вища освіта 4 13%
Базова вища освіта 3 9%

2. За фахом:
Освіта 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Фахова освіта 16 50%
Нефахова освіта 16 50%

3. За категоріями:
Категорія 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Спеціаліст вищої категорії 10 чоловік 31%
Спеціаліст першої категорії 6 чоловік 19%
Спеціаліст другої категорії 7 чоловік 22%
11-й тарифний розряд 4 чоловіки 13%
Не атестувалися 5 чоловік 15%

4. Педагогічне звання
Звання 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Вихователь-методист/вчитель-методист 10 чоловік 31%
Старший вихователь 1 чоловік 3%
Відмінник освіти України 1 чоловік 3%

5. За стажем роботи
Стаж 2020 – 2021 н.р.
кількість %
До 5 років 5 16%
До 10 років 7 22%
До 20 років 9 28%
Більше 20 років 11 34%

2. Мета та основні завдання діяльності закладу
на період до 2025 року

Головна мета концепції – визначення стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на найближчі роки, використання в дошкільній системі освіти мультимедійних технологій, удосконалення освітніх, корекційно-розвивальних, здоров’язбережувальних та енергозбережувальних умов у ЗДО, збалансованість співвідношення між фізичним, психічним, моральним, соціальним та інтелектуальним розвитком дитини.
Стратегія ґрунтується на основних положеннях Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні, Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Цілях сталого розвитку до 2030 року, Європейської рамки якості дошкільної освіти та догляду за дітьми, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах у частині забезпечення прав дітей дошкільного віку та узгоджена з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» і визначає основні завдання:
• Забезпечення права дитини раннього віку (від 1 до 3 років) та дошкільного віку (від 3 до 6-7років) на якісне навчання, виховання та розвиток що створює можливості для працезайнятості батьків та розвитку сталого
• суспільства в цілому.
• Встановлення стандартів для захисту дітей від зневаги та образ, з якими вони стикаються до певної міри; забезпечення: право володіти певними речами, отримувати певні послуги та мати доступ до них; захист: право бути захищеним від дій, що завдають шкоди дитині; участь: дитина має право бути почутою, коли приймають рішення, що стосуються її життя.
• Заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.
• Цілі сталого розвитку до 2030 року: сприяти формуванню у дошкільників мотивацій до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
• Європейська рамка якості дошкільної освіти.
• Забезпечення виконання Конституції України, Закону України “Про дошкільну освіту” щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти.
• Створення умов для здобуття дітьми п’ятирічного віку обов’язкової дошкільної освіти.
• Задоволення потреб громадян у догляді, розвитку, вихованні і навчанні дітей дошкільного віку.
• Збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей, всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання, формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності.
• Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
• Забезпечення права дитини на збереження своєї індивідуальності при реалізації Державних стандартів дошкільної освіти та виховання.
• Впровадження інноваційних технологій, сучасних наукових досягнень, кращих здобутків педагогічної практики.
• Забезпечення належних методичних та матеріальних умов для функціонування дошкільного навчального закладу.
• Забезпечення модернізації змісту та форм підвищення фахової майстерності педагогів шляхом використання інтерактивних методів навчання.
• Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.
• Упровадження в освітній процес новацій, інноваційних форм роботи та інформаційно-комунікаційних технологій.
• Оновлення предметно-розвивального середовища та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
• Створення комфортного психологічного середовища для дітей та педагогів, забезпечення умов для самовираження, самоствердження, самореалізації і вільного розвитку кожного.
• Організація особистісно-орієнтованого навчання та виховання з урахуванням індивідуальних можливостей дітей.
• Надання додаткових освітніх послуг.
• Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти в умовах впровадження Концепції НУШ.
• Контроль дотримання гігієнічних вимог облаштування території, будівлі, приміщень і комунікаційних систем дошкільного навчального закладу.
• Забезпечення тісної співпраці сім’ї та дошкільного начального закладу у розвитку, вихованні та навчанні дітей.
• Оптимізація освітнього процесу на основі підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів, батьків вихованців.

3. Основні напрямки розвитку закладу на 2021-2025 роки

 Забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
 створення змінного навчально-ігрового середовища на ігрових та спортивних майданчиках, його модернізація, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку;
 упорядкування, урізноманітнення та доповнення предметно-ігрового освітнього середовища інклюзивних та спеціальних груп для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у відповідності до діючого Переліку спеціальних засобів, затвердженого МОН України;
 активна співпраця із закладами загальної середньої освіти з метою забезпечення наступності навчання та виховання дітей за вимогами Нової української школи;
 забезпечення успішного функціонування системи контролю за якістю та безпекою харчування дітей в закладах дошкільної освіти ( НАССР);
 удосконалення форм та методів освітньої діяльності, у тому числі корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, шляхом активізації використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання із застосуванням мультимедійних систем, лего-конструкторів, сучасної сенсорної дидактики, розвиваючих ігор тощо;
 урізноманітнення інтерактивних форм роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створення умов та сприяння заохоченню творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 співпраця з родинами вихованців, залучення їх до активної участі в освітньому процесі;
 забезпечення постійного інформування населення міста щодо позитивного досвіду освітньо-виховного процесу у закладах дошкільної освіти з метою формування їх позитивного іміджу;
 формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми в процесі ігрової діяльності;
 продовження роботи з формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку через систему занять, бесід та дидактичних ігор;
 пропагувати у дошкільників систему цінностей, культуру світобачення через впровадження освіти сталого розвитку;
 підвищення педагогічної та психологічної компетентності батьків, залучення їх до активної участі у роботі закладу та групи, покращення розвивального та ігрового середовища.

4.Організаційні заходи щодо розвитку мережі груп
№ Напрямок діяльності Термін виконання Відповідальні Шляхи реалізації Очікувані результати

1. Відкриття сенсорної кімнати 2022 Завідувач
Завгосп При наявності бюджетних коштів Покращення рівня корекційної роботи.
Соціальна адаптація

2. Модернізація наявного пандусу до ДСТУ, встановлення поручнів.
2023 Завідувач
Завгосп При наявності бюджетних коштів Подолання обмеженого доступу до послуг догляду та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
3. Встановлення поручнів в санвузлі для дітей з ООП.
2021 Завідувач
Завгосп

Забезпечення безпечного і комфортного використання цих зручностей дітьми з обмеженими фізичними можливостями.
4. Продовжувати роботу щодо зарахування дітей до ЖЗДО відповідно до «Загальнодержавної електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади». До 2025 Завідувач
Відповідальна особа за електронну реєстрацію. Надання батькам інформації з питань електронної реєстрації. Забезпечення повного доступу до якісної дошкільної освіти дітей віком від 1 до 6 років.
5. Створення груп короткотривалого перебування дітей в закладі 2022 Завідувач Запит від батьків Забезпечення рівного доступу дітей до отримання дошкільної освіти

5.Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей

№ Напрямок діяльності Термін виконання Відповідальні Шляхи реалізації Очікувані результати
1. Встановлення відео спостереження в ігрових кімнатах, коридорах та ігрових майданчиках ЗДО 2024 Керівник закладу
завгосп Використання бюджетних коштів,
депутатської допомоги та меценацтво. Реалізація заходів щодо протидії боулінгу та інших форм насильства.
2. Реалізація заходів щодо протидії булінгу, проявам дискримінації та різним формам насильства. До 2025 Педагогічні працівники
Соціальний педагог
Практичний психолог Створення морально безпечного освітнього середовища в ЗДО
Проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу Забезпечення емоційно комфортних умов перебування вихованців в ЗДО.
3. Придбання тренажерів для роботи з дітьми з ООП
2023

Керівник закладу
Завгосп
Керівник закладу
Завгосп
Поліпшення організації дозвілля дітей з ООП (повноцінне входження в соціальний простір).
4. Придбання тренажерів для дітей з затримкою мовленнєвого розвитку
2022 Керівник закладу
Завгосп
Керівник закладу
Завгосп
Поліпшення організації колекційної роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями

6. Заходи щодо забезпечення безпечного та розвивального освітнього середовища

№ Напрямок діяльності Термін виконання Відповідальні Шляхи реалізації Очікувані результати
1. Побудова ігрових павільонів.
До 2025 р. Керівник закладу
завгосп При наявності бюджетних коштів Створення безпечних та сприятливих умов для організації прогулянок дітей на території закладу.
2. Осучаснення ігрового обладнання відповідно до Примірного переліку. До 2025 р. Керівник закладу
завгосп При наявності бюджетних коштів Забезпечення повноцінного та активного дозвілля дітей ЗДО.
3. Благоустрій території закладу. До 2025 р. Керівник закладу
завгосп Висадка дерев, кущів, оновлення асфальтного покриття, встановлення огорожі. При наявності бюджетних коштів Покращення естетичного вигляду території та забезпечення безпечного перебування учасників освітнього процесу в ЗДО
4. Обладнання приміщення автоматичною пожежною сигналізацією. 2024 Керівник закладу
завгосп При наявності бюджетних коштів Забезпечення безпеки БЖД учасників освітнього процесу
5. Ремонт 2-х санвузлів та групових приміщень ЗДО. 2022 Керівник закладу
завгосп При наявності бюджетних коштів Створення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей в ЗДО відповідно Санітарного регламенту.
7. Встановлення зовнішнього освітлення на території закладу. 2022 Керівник закладу
завгосп При наявності бюджетних коштів Забезпечення умов безпечного пересування учасників освітнього процесу.
8. Поповнення середовища змінними ігровими м’якими модулями 2023 Керівник закладу
Завгосп
Вихователь-методист При наявності бюджетних коштів Забезпечення розвитку та дозвілля дошкільників.
9. Придбання комплектів конструкторів LEGO 2021 Керівник закладу
Завгосп При наявності бюджетних коштів Забезпечення розвитку фантазії, логіки, дрібної моторики, комунікативних навичок.
10. Придбання телевізорів, музичних центрів, комп’ютерів, принтерів 2021

2022
2023 Керівник закладу
Завгосп При наявності бюджетних коштів Забезпечення сучасних умов праці, форм та методів освітньої діяльності.

7. Педагогічні кадри ЗДО
№ з/п Напрямки діяльності Терміни виконання Відповідальні Шляхи реалізації Очікувані результати
1. Налагодження співпраці з Бердичівським педагогічним коледжем, Житомирським державним університетом ім. І Франка щодо забезпечення необхідними фахівцями щорічно завідувач Зустрічі за круглим столом, організація педагогічної практики Залучення до роботи з дошкільниками молодих спеціалістів, фахівців
2. Продовжити співпрацю з ЖОІІППО та ЖДУ ім.І.Франка щодо забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів щорічно завідувач Аналіз потреби, заявка на проходження курсової перепідготовки, самоаналіз педагогами ефективності проходження курсової перепідготовки. Підвищення професійного та фахового рівнів педагогів, забезпечення свободи вибору проходження курсової перепідготовки
3. Вивчити перспективи участі педагогів закладу в сертифікації. Забезпечити участь педагогів в сертифікації протягом 2021-2022 н.р. вихователь-методист Співбесіди, індивідуальні консультації; самоосвіта. Залучення найкращих педагогів до участі в сертифікації
4. Забезпечити дотримання графіку атестації:
4.1. Вихователі – 3
Асистент вихователя – 3
Вчитель-логопед – 1 2021 н.р. вихователь-методист Робота над проблемними темами, участь у конкурсах та виставках, участь в декаді педагогів, які атестуються; самоаналіз результатів діяльності; участь в різних формах методичної роботи відповідно річного плану.
Забезпечення ефективності та якості освітнього процесу; присвоєння або підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання; підвищення рефлексивної
культури педагогів; виявлення ППД
4.2. Вихователі – 4
2022 н.р. вихователь-методист
4.3. Вихователь-логопед – 1
Вихователі – 1
Вихователь-методист – 1

2023 н.р. вихователь-методист
4.5. Практичний психолог – 1
Вихователі – 4
Керівник гуртка – 1
2024 н.р. вихователь-методист
4.6. Завідувач – 1
Вихователі – 13
Соціальний педагог – 1
Музичний керівник – 1
Вчитель-логопед – 1
Інструктор з фізкультури – 1
2025 н.р. вихователь-методист
5. Забезпечити дотримання графіку проходження курсової перепідготовки:
5.1. Керівник – 1
Вихователі – 3
Вчитель-логопед – 1 2021 р. вихователь-методист Участь в навчанні на базі ЖОІППО, ЖДУ ім.І.Франка або іншого закладу (за вибором педагогічного працівника); отримання посвідки за результатами проходження курсової перепідготовки. Підвищення фахового та професійного рівня; удосконалення теоретичного та практичного рівнів; формування необхідних педагогічних компетенцій.
5.2. Вихователі – 4
Музичний керівник – 1 2022 р. вихователь-методист
5.3. Практичний психолог – 1
Вихователі – 2
Вчитель-логопед – 1
2023 р. вихователь-методист
5.4. Вихователь-методист – 1
Вихователі – 8
Інструктор з фізкультури – 1
Соціальний педагог – 1
2024 р. вихователь-методист
5.5. Вихователі – 6
Асистент вихователя – 3
Вчитель-логопед – 1
2025 р. вихователь-методист
6. Активно налагоджувати співпрацю з батьками. щорічно педагоги закладу Використання інтерактивних форм роботи: акції, семінари, тренінги, родинні свята, виставки тощо. Підвищенню педагогічної культури батьків, активне залучення до освітнього процесу.
7. Забезпечувати безперервне навчання педагогічних кадрів . щорічно вихователь-методист Самоосвіта, налагодження роботи наставників, проведення різних форм методичної роботи з використанням інтерактивних методів та інформаційно-комунікаційних технологій. Підвищення професійного рівня педагогів, забезпечення ефективності освітнього процесу; формування компетенцій педагогів, необхідних для роботи з дітьми та батьками.

8. Зміст та організація освітнього процесу

1. Забезпечувати зміст та організацію освітнього процесу відповідно Базового компоненту дошкільної освіти (2021 р.) Щорічно завідувач Вивчення змісту Базового компонента (самоосвіта, консультації, презентація), основних його компонентів; підготовка навчального матеріалу відповідно Базового компонента. Підвищення якості освітнього процесу, формування компетентностей дітей дошкільного віку напередодні вступу до школи, забезпечення наступності в роботі дошкільного закладу та початкової ланки.
2. Забезпечувати якість освітнього процесу відповідно програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку протягом навчального року завідувач Проведення організованих форм спілкування з дітьми, сприяти активній самостійній діяльності дітей, використання інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних дидактичних матеріалів. Формування компетентностей дітей дошкільного віку відповідно вимог Базового компоненту.
3. Продовжити формувати у дітей екологічні, економічні і соціальні навички. протягом навчального року вихователь-методист Впровадження парціальної програми курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Сформовані у дошкільників моделі поведінки, притаманні сталому стилю життя.
4. Продовжити співпрацю з Інститутом проблем виховання
НАПН України з дослідження проблеми «Особливості рухового розвитку дітей раннього віку» в рамках здійснення НДР на тему:
«Виховання дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів». протягом навчального року завідувач Семінари онлайн, круглі столи, впровадження матеріалів, розроблених науковцями, в практичну роботу з дітьми раннього віку. Створення можливості для прояву особистісної активності, самовираження і самореалізації малюків у специфічних для цього віку видах діяльності.
5. Продовжити впроваджувати в освітній процес інноваційні технології.
протягом навчального року вихователь-методист Спадщина В.Сухомлинського;
методика використання коректурних таблиць
( Н.Гавриш);
ейдетика в розвитку мовлення дошкільнят; технологія «Художнє слово і дитяче мовлення» (Н.В.Гавриш); технологія «Чудеса на піску» (Т.М.Грабенко, Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва). Підвищення якості та ефективності освітнього процесу.
6. Діагностика нервово-психічного розвитку дітей раннього віку В.Манова-Томова. 2021-2025 Практичний психолог Спостереження за особливостями поведінки дітей, вміннями та навичками. Діагностика нервово-психічного розвитку раннього віку
7. Вивчення індивідуальних психологічних особливостей педагогів, що атестуються в навчальному році 2021-2025 Практичний психолог Проведення анкетувань, опитувальників,тестів. Психологічний супровід навчально-виховного процесу ЗДО та атестації педагогічних працівників
8. Методика «ДВОР»(дитячий варіант) 2021-2025 Практичний психолог Опитувальник для педагогів та батьків Вивчення емоційної сфери дітей середнього дошкільного віку
9. Діагностика «Психологічна готовність до навчання дітей шестилітнього віку» Авт. Стадненко Н.М., Ілляшенко Кожного року Практичний психолог Виконання завдань за субтестами Діагностика дітей до навчання в школі

9. Моніторинг якості освітніх послуг у закладі

1. Вивчити зміст методики ECERS ( дослідження якості освітніх послуг та якості навиків та умінь дітей, якісних змін у розвитку дітей) 2021- 2022 н.р. вихователь-методист Семінари для педагогів, презентація. Визначення ефективних методів та прийомів роботи дітьми, підвищення результатів роботи.
2. Проводити моніторинг якості навиків та умінь дітей дошкільного віку відповідно програми розвитку «Українське довкілля» та освітньої програми «Впевнений старт». Щороку: вересень
травень вихователь-методист Самоаналіз, спостереження за освітнім процесом, вивчення результатів роботи з дітьми. Визначення ефективних методів та прийомів роботи дітьми, підвищення результатів роботи.
3. Проводити вивчення якісних показників засвоєння вимог Базового компоненту дошкільної освіти (2021) щороку Вихователь-методист Спостереження за дітьми, міні-занятя, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди; вивчення результатів ходожньо-продуктивної діяльності дошкільників. Стимулювання розвитку дітей і своєчасне виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі.
4. Проводити моніторинг компетентності педагогів ЗДО. Щороку, при потребі Завідувач
Вихователь-методист Анкети для педагогів початківців «Професійна компетентність», на визначення напрямків методичної роботи; діагностика на визначення професійної компетентності педагогів з основних напрямків роботи ЗДО; володіння інформаційно-комунікаційними технологіями; методика рейтингової атестації педагогів (Зирянова О.Г.). Отримання достовірної інформації щодо стану освітнього процесу визначення шляхів рішення певних завдань, розвиток рефлексивних умінь педагогів; визначення змісту та форм роботи з учасниками освітнього процесу.
5. Проводити роботу по створенню відеобанку форм роботи з дітьми, педагогами та батьками щорічно

завідувач, вихователь-методист Відеозйомки форм роботи, їх перегляд та аналіз. Підвищення рефлексивних вмінь педагогів, сприяння фаховому вдосконаленню та професійному зростанню, виявлення та поширення ППД.

10. Управління закладом
1. Проводити комплексне вивчення системи роботи педагогів, які атестуються завідувач, вихователь-методист Спостереження, аналіз та самоаналіз, вивчення документів, анкетування та діагностика, моніторинг успішності дошкільників. Підвищення кваліфікаційного рівня, вивчення та поширення ППД.
2. Продовжити співпрацю з Інститутом проблем виховання
НАПН України з метою підвищення якості освітнього процесу в групах дітей раннього віку протягом навчального року завідувач Семінари, вивчення результатів впровадження запропонованих науковцями матеріалів, використання сучасного дидактичного матеріалу, участь в дослідженнях. Підвищення якості освітнього процесу в групах раннього віку.
3. Здійснювати контроль за організацією та якістю харчування. щорічно до 2025 р завідувач
ст. медична сестра Контроль за санітарним станом кухні, технологією приготування їжі, додержуванням термінів реалізації швидкопсувних продуктів, якістю миття посуду, додержуванням правил особистої гігієни дітей, працівників закладу. Забезпечення якісного, збалансованого харчування.
4. Здійснювати контроль за організацією роботи з БЖД. щорічно до 2025 р завідувач, вихователь-методист Проведення місячників безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки, Днів здоров’я, гігієни та БЖД, контроль за безпекою середовища, випуск стендової інформації, співпраця з службами (ЦЗ, поліція, рятувальна служба). Забезпечення безпечних умова перебування дітей та працівників в закладі; формування здорового способу життя у всіх учасників освітнього процесу.
5.

Здійснювати контроль за медико-профілактичною роботою в ЗДО. щорічно до 2025 Завідувач Контроль за проведенням протиепідемічної роботи , проведенням заходів по зниженню соматичної захворюваності та охорони життя дітей; дотриманням Санітарного Регламенту та Інструкції з харчування.
Забезпечення якісного медичного обслуговування, зниження рівня захворюваності, формування здорового способу життя у учасників освітнього процесу
6. Здійснювати моніторинг сформованих компетентностей дитини старшого дошкільного віку напередодні вступу до школи щорічно до 2025 грудень,травень завідувач, вихователь-методист План роботи по наступності в роботі з початковою ланкою міського колегіуму; вивчення сформованих компетентностей за освітньою програмою «Впевнений старт»; картки контролю, аналіз та самоаналіз, підсумкові довідки та накази. Забезпечення якісного освітнього процесу по наступності між дошкільною та початковою ланками освіти; формування компетентностей старших дошкільників, необхідних для навчання в школі; визначення проблем та досягнень
7. Розробити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти до 01.02.2021 р завідувач Вивчення нормативної бази, методичних рекомендацій Державної служби якості освіти України Забезпечення системного підходу до вивчення якості освітнього процесу в закладі
8. Висвітлювати результати роботи закладу на сайті закладу постійно вихователь-методист підведення підсумків роботи з дітьми, педагогами та батьками, фото та відео звіти. Створення позитивного іміджу дошкільного закладу.
9. Вивчення організації життєдіяльності дітей (комплексний контроль):
групи старшого дошкільного віку;
група дітей 5-го року життя;
група раннього віку;
логопедичні групи;
група дітей 4-го року життя

2020 – 2021 н.р.

2021 – 2022 н.р.
2022 – 2023 н.р.
2023 – 2024 н.р.
2024 – 2025 н.р.
завідувач, вихователь-методист Проведення комплексного контролю, довідки, накази. Визначення результативності освітнього процесу, вирішення проблемних питань, виявлення ППД.
10. Вивчення організації життєдіяльності дітей (тематичний контроль) :
Ефективність організації роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників;
Стан роботи з сенсорно-пізнавального розвитку;
Організація роботи з дошкільниками з соціально-морального виховання;
Організація роботи з фізкультурно-оздоровчої діяльності;
Ефективність організації роботи з образотворчої діяльності.

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

2023-2024 н.р.

2024-2025 н.р. завідувач, вихователь-методист Проведення тематичного вивчення питань;
спостереження за діяльністю дітей; аналіз та самоаналіз, довідки, картки контролю. Визначення ефективності освітнього процесу з окремого питання, підвищення його якості та ефективності, рішення проблемних питань, виявлення ППД

Зарахування до закладу дошкільної освіти,
переведення та відрахування

8. Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти.
Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.
9. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:
 копія свідоцтва про народження дитини;
 медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп) до заяви про зарахування додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.
Для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:
 копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;
 копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
10. Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:
1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.
Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.
11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
Для переведення вихованця з одного державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).
Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.
Переведення вихованця із державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого державного (комунального) закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).
12. За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:
 у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
 у разі карантину в закладі дошкільної освіти;
 на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.
Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
13. Відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);
2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;
3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;
4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.
Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.
У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з державного (комунального) закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.
14. Порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до приватних, корпоративних закладів дошкільної освіти визначається їх засновником (засновниками).
( витяг з ПОЛОЖЕННЯ
про заклад дошкільної освіти,
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 86)

Житомирський дошкільний навчальний заклад №57
ВИТЯГ З НАКАЗУ

від 30 квітня 2021 року № 34 – а/г
м. Житомир

Про посилення протипожежного
захисту в ЖДНЗ № 57 у
весняно – літній період 2021року

На виконання Закону України « Про пожежну безпеку», « Про охорону праці», з метою дотримання та забезпечення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти, збереження державного, комунального майна та посилення протипожежного захисту закладів освіти Житомирської міської об’єднаної територіальної громади у весняно – літній період 2021 року та на виконання наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 28 квітня 2021 року № 119 « Про посилення протипожежного захисту в ЖДНЗ № 57 у весняно – літній період 2021року»

НАКАЗУЮ:
1. Інженеру з охорони праці Сокорчуку В.М. та завідувачу господарством Панасюк Л.М.:
1.1.Проаналізувати стан протипожежного захисту в закладі та вжити заходи щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки
до 11.05.2021 року.
1.2.Забезпечити виконання нормативно – правових актів з охорони праці, відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці, пожежної безпеки, виконання заходів з попередження пожеж та безперебійної роботи Житомирського дошкільного навчального закладу № 57 у весняно – літній період 2021 року.
1.3.Здійснювати постійний зв’язок з відповідними службами з питань пожежної безпеки.
1.4. Посилити адміністративні заходи впливу на осіб, які допускають серьозні недоліки в організації роботи з питань виконання вимог щодо безпечної життєдіяльності закладу.
1.5. Організувати пожежно – технічне обстеження закладу з метою підготовки їого до роботи у весняно – літній період 2021 року
до 11.05.2021 року.
2.Завідувачу господарством , Панасюк Л.М.:
2.1. Привести в належний стан пожежні крани та гідранти, перевірити доступність пожежних колодязів,
до 01.08.2021 року.
2.2.Розглянути питання про стан пожежної безпеки на нараді при завідувачеві
11.05.2021 року.
2.3.Забезпечити приміщення закладу необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, перевірити вогнегасники, укомплектувати пожежний щит необхідним інвентарем.
2.4. Поновити плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій
до 01.08.2021 року.
2.5. Провести з персоналом закладу відпрацювання практичних дій згідно з планом евакуації людей на випадок виникнення пожежі.
2.6. Провести позапланові протипожежні інструктажі з працівниками, які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою.
2.7.Не допускати накопичення горючих сміттєзвалищ та території дошкільного закладу та прилеглій території. Забезпечити систематичне вивезення сміття.
2.8. Не допускати спалювання сміття та листя на території закладу.
2.9. Забезпечити держповірку діелектричних рукавиць
згідно графіку.
2.10. Забезпечити обстеження вентканалів
згідно графіку.

2.11.Забезпечити перезарядку вогнегасників
згідно графіку.

2.12. Забезпечити проведення вимірів контурів заземлення
згідно графіку.

3. Робітнику з ремонту та обслуговуванню приміщень Луківу Г.І.:
3.1. При підготовці закладу до весняно – літнього періоду привести в належний стан внутрішні електромережі та електрообладнання.
3.2. Перевірити роботу радіоточки
до 11.05.2021року.

4. Вихователю – методисту, Сімайкіній Т.Ю. та завгоспу Панасюк Л.М.:
4.1. Спланувати та провести з учасниками освітнього процесу позапланове відпрацювання практичних дій згідно з планом евакуації на випадок виникнення пожежі ( з дотриманням всіх карантинних заходів).
4.2.Активізувати просвітницько-роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу з питань поводження в надзвичайних ситуаціях.
4.3.Перевірити шляхи евакуації учасників освітнього процесу на випадок надзвичайних ситуацій
до 11.05.2021року.
4.4.Оновити стенди пожежної безпеки матеріалами щодо запобігання пожеж
до 15.05.2021 року.
4.5. Розмістити наказ та матеріали щодо його виконання на сайті закладу,
до 15.05.2021 року.
5. Педагогам закладу:

5.1. Проводити різні форми роботи з дітьми та батьками, спрямованi на запобiгання пожежам вiд дитячих пустощiв з вогнем, обережного поводження з вогнем.

6. Всім працівникам закладу:
6.1.Заборонити експлуатацію несправних приладів освітлення та використання будь яких електронагрівальних приладів .
6.3.Тримати евакуаційні шляхи в належному стані, не захаращувати їх зайвими речами.
6.2.Суворо дотримуватись виконання вимог. щодо безпечної життєдіяльності закладу з питань охорони праці та протипожежної безпеки.
7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ЖДНЗ ________________ О.А.Зоря.

Розклад

Понеділок - П'ятниця (7:00 – 19:00)

Суббота та Неділя - Вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир 10001

вулиця Довженка, 11

Дні прийому

Понеділок - 14.00 - 17.00

Середа - 9.00 - 12.00

Контакти

(0412) 43-76-71

57barvinok@ukr.net

error: Content is protected !!