Про нас

Народження Людини – велике і важке діяння, щаслива і  болісно складна праця, яка  називається багатозначним і безкінечно оновленим словом  “ВИХОВАННЯ”. Кожен з нас усе життя виховує інших і все життя виховується сам – у цій цілеспрямованості й направленості наших  взаємовідносин – одна з  найважливіших сторін  світу людського.

В.О.Сухомлинський

Діяльність Житомирського дошкільного навчального закладу №57 підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту» (2017 року), «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями, 2017 року) , «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.). Заклад має фізкультурно-оздоровчий напрямок роботи. Головний зміст освітньої діяльності дошкільного закладу відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України – оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.
Важливим аспектом роботи колективу є питання оптимізації освітнього процесу, урізноманітнення форм співпраці з батьками та їх активізації. Педагогічний колектив при цьому ефективно використовує важливі принципи основного документу, у плані змісту, завдань, цілей дошкільної освіти – Базового компоненту, – як інтеграція, гуманізація, систематизація; що дає можливість успішно вирішувати завдання щодо формування освіченої творчої особистості, набуття життєвої компетентності дитини.
Мова спілкування – українська.
Освітній процес здійснюється за програмами:
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан, за загальною редакцією О.В. Низковської, 2017 р.
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко, 2017 р.
Парціальна програма курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»/ Н.Гавриш, О.Пометун, 2019 р.
В закладі виховується 305 дітей
Працює 11 груп:
1 група для дітей віком від 2 до 3 років
3 групи для дітей 4 – го року життя
2 групи для дітей 5-го року життя
3 групи для дітей 6 – го року життя
2 логопедичні групи для дітей 5-го та 6-го року життя
Серед дошкільних груп діють 3 групи інклюзивної освіти, в яких виховується 5 дітей з особливими освітніми потребами. В закладі створені умови для навчання, виховання та розвитку дітей з ООП: працюють 3 асистенти вихователя, вихователі, залучені спеціалісти – практичний психолог, соціальний педагог, вчителі – логопеди, вчитель – дефектолог, вчитель-реабілітолог; обладнані сенсорні куточки, систематизований дидактичний матеріал, є пандус та кнопка виклику.
В закладі обладнані та працюють кабінети: медичний, методичний, практичного психолога, соціального педагога, вчителів-логопедів, інструктора з фізкультури та музичних керівників.
Функціонують дві зали: музична та спортивна.

Узагальнюючі дані про якісний склад педагогічних працівників
Житомирського дошкільного навчального закладу №57

Всього педагогічних працівників: 32 чоловіки
З них:
1. За освітою:
Рівень освіти 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Повна вища освіта 25 78%
Неповна вища освіта 4 13%
Базова вища освіта 3 9%

2. За фахом:
Освіта 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Фахова освіта 16 50%
Нефахова освіта 16 50%

3. За категоріями:

Категорія 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Спеціаліст вищої категорії 10 чоловік 31%
Спеціаліст першої категорії 6 чоловік 19%
Спеціаліст другої категорії 7 чоловік 22%
11-й тарифний розряд 4 чоловіки 13%
Не атестувалися 5 чоловік 15%

4. Педагогічне звання

Звання 2020 – 2021 н.р.
кількість %
Вихователь-методист/вчитель-методист 10 чоловік 31%
Старший вихователь 1 чоловік 3%
Відмінник освіти України 1 чоловік 3%

5. За стажем роботи
Стаж 2020 – 2021 н.р.
кількість %
До 5 років 5 16%
До 10 років 7 22%
До 20 років 9 28%
Більше 20 років 11 34%

Успіхи та досягнення педагогічного колективу в 2019-2020 н.р.
В 2019-2020 н.р. педагогічний колектив був активним учасником заходів міського,обласного та всеукраїнського рівнів та має певні досягнення:
 Виставка «Український сувенір» (заклад представив 6 робіт: 4 були відмічені на міському рівні, 2 – на обласному). За результатами конкурсу заклад був нагороджений грамотою департаменту освіти Житомирської міської ради та Житомирської обласної ради (вихователі Катеринич С.В., Чепис Т.М.) за перемогу в розділі «Українська іграшка».
 Участь в науково-практичних семінарах «Руховий розвиток дітей третього року життя» (30.09.2019), «Руховий розвиток дітей третього року життя: планування освітнього процесу в ЗДО» (07.02.2020) за участі кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем НАПН України Васильєвою С.А. Керівник ЖДНЗ №57 Зоря О.А. була нагороджена грамотою за сприяння у реалізації державної політики у галузі дошкільної освіти, підтримку впровадження інноваційних технологій у педагогічній процес, високий професіоналізм та плідну співпрацю з лабораторією дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання НАПН України.
 Участь вихователів Стеценко Л.Б., Панчук Н.П. в ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». Педагоги нагороджені сертифікатами доповідачів виставки з теми «Презентація програми «Виховання характером» для закладів дошкільної та загальної середньої освіти».
 Завідувач Зоря О.А., вихователь-методист Сімайкіна Т.Ю., вихователь Шевчук А.О., асистент вихователя Василюк М.В. взяли участь в міжнародному стажуванні в м.Мінськ «Інклюзія: філософія, прогресивні технології, успішні практики» (27-29.09.2019).
 В закладі на високому рівні з використанням інтерактивних вправ було проведено методичне об’єднання музичних керівників Корольовського району. Музичний керівник Бондар Н.Ю., вихователь-методист Сімайкіна Т.Ю. взяли участь в методичному об’єднанні музичних керівників Богунського району, де представили досвід роботи закладу з організації проєктної діяльності під час підготовки та проведення свят та розваг.
 Вихователь-методист Сімайкіна Т.Ю. взяла участь в роботі літньої італійсько-української школи з інклюзивної педагогіки (серпень 2019)
 В листопаді-грудні 2019 року заклад взяв участь в благодійній акції «Різдвяна листівка» для шкіл та виховних закладів префектури Фукусіма, Японія, яка постраждала внаслідок аварії на атомній станції в 2011 році; в організації міської виставки «Різдвяна чудо-панчоха»; в самому закладі був проведений флешмоб «Ялинка чудо-панчоха».
 В закладі на високому рівні була проведена практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ЖОІППО завідувачів та вихователів-методистів ЗДО « Готовність педагогів до впровадження принципів педагогічного емпауерменту» ( 05.12.2019).
 Завідувач Зоря О.А., вихователь-методист Сімайкіна Т.Ю., практичний психолог Катанаха А.М. взяли участь в Регіональній науково-практичній конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога: суспільно-гуманістичний аспект», яка була організована ЖОІППО. Досвід педагогів надрукований в електронному збірнику даної конференції.
 Досвід закладу «Комплексна підтримка дитини з особливими освітніми потребами як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої політики» представлений на ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2020» (серпень 2020), занесений до каталогу виставки та нагороджений золотою медаллю та Дипломом.

Організація дистанційної роботи
В березні-травні 2020 року в зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні (карантин та адаптивний карантин COVID 19) в закладі була організована дистанційна робота з педагогами, дітьми та батьками. Педагоги були задіяні в різних формах роботи згідно індивідуальних планів, які велися протягом визначеного часу. Робота відбувалася як за індивідуальними завданнями, так і в роботі з колегою по групі та в міні-творчих групах. Активно використовувалися різні засоби зв’язку та інтернет-ресурси. Для консультацій, рекомендацій, повідомлень, підтримки взаємозв’язку з батьками, між собою, організації відеозустрічей з дітьми, самоосвіти, підбору дидактичного матеріалу, підготовки до нового навчального року педагоги використовували рекомендації МОН України (ресурс «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти» з переліком ресурсів із вправами та завданнями для дітей дошкільного віку, порадами батькам, рекомендаціями для занять), соціальну мережу Фейсбук (сторінка ЖДНЗ №57 «Барвінок»), сайт дошкільного закладу та ЖОІППО (розділ «Методичний порадник», «Педагогічна майстерня», «Відеоуроки. Дошкільна освіта»), платформу Всеосвіта, вайбер групи ( створені в кожній віковій групі, а також 2 групи в ДНЗ – «Працівники ЖДНЗ №57» та «Педагоги»), телефонний зв’язок, електронну пошту та SKYPE зв’язок. Всього в роботі було задіяно 32 педагоги: керівник закладу, вихователь-методист, практичний психолог, соціальний педагог, інструктор з фізкультури, 3 асистенти вихователів, 3 вчителі-логопеди, 21 вихователь.
Дистанційне навчання дошкільнят – це насамперед педагогічна просвіта батьків, це рекомендації, які надавали педагоги, поради, лайфхаки, алгоритми щодо виконання певного завдання, цікаві ідеї щодо організації активних ігор, ігрових завдань, спілкування, надання певної інформації щодо актуальних питань виховання та розвитку дітей дошкільного віку. А батьки вже вирішували, у який зручний для них та їхніх дітей час запропонувати її дітям (аудіо, відео, тексти казок, віршів, приклади організації дитячого експериментування, ігрової, образотворчої та інших видів діяльності, відео екскурсії, пізнавальні мультфільми та відео тощо), враховуючи при цьому психологічний, фізіологічний та емоційний стан дітей. Саме тому заняття в режимі реального часу не проводилися. Відеозустрічі носили мотиваційний характер (включення дітей в пізнавальну діяльність), проводилися на початку тематичних циклів або напередодні свят в запису (освітні лінії «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі»).
Батькам та дітям були запропоновані для спілкування теми: «Великодні свята нашої сім’ї», «Відкриваємо таємниці космосу», «Планета Земля – наш спільний дім», «Травень розкинув квіти в діброві», «Розкошує травень всюди», «1939-1945. Пам’ятаємо», «Є у мене найкраща матуся», «Подарунок для матусі», «Мама вишила мені квітами сорочку», «Мама, тато, я – дружна в нас сім’я», «Безпека дитини в садку і в родині», «До побачення, рідний садочок!» (відео та фотоматеріали розміщені на сайті дошкільного закладу та сторінці Фейсбуку). Вихователями логопедичних груп та груп старшого дошкільного віку були створені 4 відеопрезентаційних фільми «До побачення, дитячий садок! Здрастуй, школо!», присвячених випуску дітей в школу, співавторами яких були діти та батьки ( відео розміщені на сторінці закладу у Фейсбук та на сайті). Постійно, систематично, активно та результативно співпрацювали з педагогами закладу 154 сім’ї вихованців, що склало 56% від загальної кількості. Зворотній зв’язок був організований через пересилання відео та фото матеріалів, спілкування у вайбер-групах.
Варто відмітити активну участь педагогів у вебінарах та майстер-класах («Організація роботи дитячого садка в умовах карантину: нормативні орієнтири», «Організація ігор та вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей», « Розвиток соціальних навичок у дітей: ігри та вправи», « Педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають аутичні розлади», «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників», «Запитання як засіб розвитку мислення і мовлення дітей» тощо); проведенні консультацій, відео презентацій, онлайн-конкурсів, онлайн-виставок для батьків ( «Турбуємося про здоровя дітей», «Ігри на карантині для малят», «Великдень-світле свято», «Одягнемо вишиванку», «Міжнародний День сім’ї», «День пам’яті та примирення в Україні та світі», «Як говорити з дитиною про сім’ю. Родинний герб (малювання)», «Безпека дітей – турбота дорослих», «Невербальні засоби спілкування», «Що повинен знати першокласник», «Малюємо віршик» (як допомогти дитині вивчити вірш) тощо), виготовленні сучасного дидактичного матеріалу до нового навчального року, надання рекомендацій батькам щодо спілкування з дітьми за темами освітнього плану; створення презентацій та фото звітів для сторінки Фейсбуку та сайту дошкільного закладу. На увагу заслуговують відеоконсультації, підготовлені практичним психологом Катанаха А.М. та соціальним педагогом Устич В.В. («Як навчити дитину справедливості», «Особиста гігєна дошкільника», «Психофізіологічні вправи для розумової стимуляції та зняття стресів», «Що робити, якщо дитина не слухається», «Як розвинути соціальні навички у дітей», «Права та обов’язки батьків по вихованню дітей» тощо) , відеозаняття вчителів-логопедів Ковальчук Ж.М., Висоцької Т.Б., Бабюк О.В. ( індивідуальні : «Автоматизація звука (с) у словах зі збігом приголосних», «Диференціація звуків (с), (ш) у словах», майстер-клас для батьків «Логопедичний тренажер» тощо). Також важливим є постійний тісний контакт соціального педагога Устич В.В. з сім’ями вихованців, які знаходяться під психолого-педагогічним супроводом.
В умовах адаптивного карантину педагоги продовжують підтримувати зв’язок з батьками дітей, ознайомлюючи їх зі специфікою організації освітньої діяльності в літній оздоровчий період. Життєдіяльність дітей влітку здійснюється відповідно тематичних циклів, що відображається на сайті закладу та сторінці Фейсбуку.
Варто відмітити, що ще однією стороною дистанційної роботи була самостійна діяльність педагогів щодо корекції освітніх планів, календарно-тематичного планування, підвищення професійного та фахового рівня, підготовки якісних рекомендацій батькам щодо організації спілкування з дітьми під час карантину, розвитку їх пізнавального інтересу. Велика увага зверталася педагогами на ознайомлення з матеріалами щодо запобігання коронавірусної інфекції, дотримання правил безпеки життєдіяльності дітей (відео, рекомендації, пам’ятки, поради щодо використання різноманітних ігор, бесід, мультфільмів тощо).
Активно та результативно в режимі онлайн були проведені засідання атестаційної комісії (23.03.2020), педагогічна рада на тему: «Шляхи реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини», консультування завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога, соціального педагога, вчителів-логопедів.
Протягом дистанційної роботи педагогами закладу:
 опрацьовані матеріали фахових журналів за березень, квітень та травень 2020 року,
 опрацьовані та обговорені з педагогами теми самоосвіти: «STREAM-освіта:розвиваємо критичне мислення дошкільнят» (Крутій К., Стеценко І.//Дошкільне виховання, №3, 2020,с.3); «Стенд-музей як інноваційний освітній засіб» (Коба Л., Шкіль Л.//Дошкільне виховання, №3,2020,с.27); «Зарядка мозку» для майбутнього першокласника» (Петренко Л.//Вихователь-методист,№4,2020,с.35), Навчіться з казки робити гру-драматизацію (Христолюбська О.,Музичний керівник,№4,2020,с.19); Творчо спрямована особистість народжується в грі (Бєлєнька Г., Семенов О., Дошкільне виховання, №4, 2020, с.3); Як допомогти дітям стати творчими? (Дятленко Н., Дошкільне виховання, №4,2020,с.7),
 вихователями старших та логопедичних груп проведено моніторинг рівня сформованих компетенцій дітей 6-го року життя відповідно Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», резульаттаи узагальнені довідкою,
 вчителями-логопедами через скайп-зв’язок проведене обстеження дітей дошкільного віку щодо рівня мовленнєвого розвитку дітей для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в ІРЦ №2,
 вихователі груп раннього віку продовжили брати участь в реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу»: опрацювання отриманих матеріалів від Інституту розвитку дитини НАПН України , їх систематизація та надання власних надбань, пропозицій, робота з батьками щодо формування рухової активності дітей 3-го року життя,
 спеціалістами продовжена робота по консультуванню педагогів та батьків відповідно специфіки діяльності; підготовлені консультації на сайт дошкільного закладу з актуальних питань розвитку, виховання та освіти дітей дошкільного віку. Особлива увага звернута питанням готовності дітей до навчання в школі,
 інструктором з фізкультури Коломієць А.І. розроблені перспективне та календарне планування для старших дошкільників відповідно програми «Впевнений старт» з фізичного розвитку, тематика розваг з БЖД та план заходів на літній оздоровчий період. Також педагог вела сайт дошкільного закладу, оформила відео презентації випусків логопедичних груп,
 педагогами старших та логопедичних груп розроблені сценарії заходів, присвячених випуску дітей в школу, проведена робота по їх реалізації з залученням батьків та дітей, ефективним використанням засобів ІКТ,
 вихователями та вчителями-логопедами розроблені конспекти підсумкових занять з використанням інноваційних технологій та конспекти занять для дітей старшого дошкільного віку з використанням ІКТ,
 вихователями груп розроблені проєкти з БЖД дитини за програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.Лохвицької за темами: «Власне тіло я вивчаю і його оберігаю»; «З чистотою назавжди буду я рости»; «Хворобам запобігаю і здоров’я маю»; «Сонце, повітря, вода – мої супутники життя»; «Здоров’я плекати допомагають мама й тато»; «Вдома і в садку за розпорядком я живу»; «Я в гармонії зростаю й небезпеки уникаю»; «Небезпечні предмети в руках у дитини»; «Особиста безпека дитини».
 вихователями груп систематизовані матеріали з освітньої лінії «Мовлення дитини» з використання інноваційних технологій: кубики Блума, технології Н.Гавриш, коректурні таблиці, використання схем-моделей, мнемотехніка, сендплей.
Керівником закладу та вихователем-методистом постійно надавалися рекомендації та консультації щодо особливостей дистанційної роботи педагогів, її організації з батьками та дітьми (вайбер групи, телефонний зв’язок, електронна пошта), вівся моніторинг через вивчення змісту індивідуальних планів педагогів (22.04.2020, 22.05.2020), рекомендованих матеріалів для батьків та дітей. Дана робота регулювалася наказами по ЖДНЗ № 57 (від 18.03.2020 №26 а/г, 30.03.2020 №28 а/г, 24.04.2020 №31 а/г), в яких чітко визначалися завдання та зміст дистанційної роботи в режимі онлайн з дітьми, батьками та самих педагогів. Результати роботи були узагальнені наказом по ЖДНЗ №57 від 26.05.2020 №35 –а/г «Про результати дистанційної роботи педагогів ЖДНЗ №57». Індивідуальні плани та матеріали систематизовані.

Моніторинг успішності старших дошкільників до навчання в школі
Актуальною є підготовка дітей до систематичного навчання в школі. Співпраця з Житомирським міським колегіумом, проведення Тижня майбутнього першокласника, Дня відкритих дверей, екскурсій дошкільників в бібліотеку, спортзал; зустріч вихователів дошкільного закладу і педагогів початкової ланки, батьківські збори сприяли формуванню у старших дошкільників мотиваційної, емоційно-вольової, комунікативної підготовки майбутніх першокласників. Питання компетентності випускника дошкільного закладу розглядалися та обговорювалися на батьківських зборах, круглих столах, консультаціях, бесідах; висвітлювалися в батьківських куточках.
Відповідно графіку внутрішнього контролю та річного плану навчально-виховної роботи в квітні – травні 2020 року був запланований комплексний контроль «Фізична, психічна, соціальна зрілість старших дошкільників». В зв’язку з карантином по COVID – 19 моніторинг готовності старших дошкільників до навчання в школі проводився шляхом самоаналізу педагогів. Вивчення даного питання проводилося відповідно вимог та змісту програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» за показниками компетентності випускника дошкільного навчального закладу (інструментарій розроблено творчою групою закладу). Факторами оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку були визначені показники компетентності за освітніми лініями:
• Особистість дитини
• Дитина в соціумі
• Дитина у природному довкіллі
• Дитина у світі культури
• Гра дитини
• Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
• Мовлення дитини
Всього в 2019-2020 н.р. в старших дошкільних групах нараховувалося 81 дитина:
 логопедична група №1 – 11 чоловік
 логопедична група №2 – 8 чоловік
 старша група №1 –32 чоловіки
 старша група №2 – 30 чоловік
Адаптація до нового статусу учня – досить складний період для дитини, який напружує її психологічно та фізично. В групах старшого дошкільного віку освітній процес організовувався по підгрупах та фронтально, в ігровій формі. Домінував компонент емоційного благополуччя. При організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку педагоги враховували:
 провідну потребу дітей – потребу у спілкуванні, творчу активність;
 провідну діяльність – сюжетно-рольову гру;
 провідні характеристики віку;
 новоутворення віку.
В групах було створене доступне, безпечне, розвиваюче предметно-ігрове середовище, в якому діти знаходять собі справу за інтересами та уподобаннями. Відкрите спілкування педагогів із дітьми, підтримка і похвала їх ведуть дітей до гарантованого успіху, впевненості в своїх силах. Старші дошкільники характеризуються комплексом умінь, обізнаності, відносної умілості та вправності за всіма показниками компетентності відповідно розділів програми «Українське дошкілля». В основному діти старшого дошкільного віку здатні досягати успіху в основних видах діяльності; самоорганізовуватися у різних видах діяльності та досягати позитивного результату; проявляти конкретні форми поведінки. Педагогами старших дошкільних груп велика увага приділялася особистісному розвитку дошкільника як важливій умові гармонічного входження дитини у шкільне життя. Старші дошкільники на достатньому рівні усвідомлюють загальноприйняті норми й правила поведінки; в ігровій діяльності намагаються контролювати дії один одного, спостерігаються спроби спільного вирішення конфліктів, ігрові дії урізноманітнилися.
Дошкільники шостого року життя охоче розповідають про те, що з ними сталося, де були, що бачили; уважно слухають одне одного, емоційно реагують на розповіді друзів.
Завдяки пізнавальній активності, поставленим запитанням та прагненню експериментувати спостерігається значне розширення у старших дошкільників уявлень про основні властивості предметів. Освоєння часу все ще не зовсім на належному рівні. Діти не досить чітко орієнтуються в порах року, днях тижня, однак добре знають ті дні тижня і місяці року, з якими пов’язані яскраві події їхнього життя.
Спостерігаються важливі зміни в розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку. Діти намагаються самостійно будувати ігрові та ділові діалоги, використовують правила мовленнєвого етикету, користуються прямою й непрямою мовою. Крім того, у дошкільників сформовано розуміння семантичних відтінків значень певних слів; в активному мовленні використовують складні граматичні форми; володіють навичками звукового аналізу простих слів, що складаються з трьох звуків. Більшість дітей при спілкуванні вживають узагальнюючі та багатозначні слова, синоніми, антоніми; іменники, що позначають назви професій; дієслова, що позначають трудові дії людей різних професій; прикметники, що відображають якість дій. Проблемою залишається якість вимови звуків; використання засобів інтонаційної виразності (особливо під час читання віршів); здатність передавати в описовому й оповідальному монологах стан персонажів, їх настрій, ставлення до подій з використанням епітетів та порівнянь.
Відбулося значне розширення музично-мистецької діяльності, збагачення музичної ерудиції дітей старшого дошкільного віку. Діти вміють обґрунтовувати музичні вподобання, формулювати естетичні оцінки й судження; розрізняють музичні твори; з задоволенням танцюють, виразно співають, грають на музичних інструментах.
Позитивні зрушення спостерігаються у продуктивній діяльності. У дітей відбулося вдосконалення техніки художньої творчості; сформовані навички роботи з глиною, пластиліном, ножицями.
У фізичному розвитку у дітей старшого дошкільного віку спостерігається усвідомлене засвоєння і чітке виконання різних видів рухів; інтерес до занять фізкультурою; потреба в руховій діяльності. На достатньому рівні сформовані навички особистої гігієни, культурно-гігієнічні навички та навички самообслуговування. Однак, деякі діти потребують допомоги дорослого при зав’язуванні шнурків, застьобуванні блискавок на одязі.
Не залишали вихователі поза увагою роботу з батьками з питань підготовки дітей до школи. З представниками родин обговорювалися важливі аспекти вступу дітей до школи, важливість зваженого та відповідального рішення батьків щодо цього кроку. Актуальними стали питання компетентності випускника дошкільного закладу, які розглядалися та обговорювалися на батьківських зборах, круглих столах, консультаціях, бесідах; висвітлювалися в батьківських куточках.
Результати діагностики готовності дітей до навчання в школі за показниками компетентності відповідно програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» виявилися наступними:

Старша Старша Логопедична Логопедична
група №1 група №2 група №1 група №2
( в порівнянні з 2019-2018 н.р.)
Всього дітей 32 30 11 8 81 (78)
Високий рівень 4 8 1 2 15 – 19% (26 – 33%)
Достатній рівень 18 18 5 4 45 – 56% (29 – 37%)
Середній рівень 8 4 5 2 19 – 23% (20 – 26%)
Низький рівень 2 – – – 2 – 2% (3 – 4%)
Особистість дитини
Високий рівень 6 7 1 – 14/15
Достатній рівень 17 15 5 7 44/42
Середній рівень 8 8 5 1 22/20
Низький рівень 1 – – – 1 /1
Дитина в соціумі
Високий рівень 3 15 1 2 21/24
Достатній рівень 22 15 5 5 47/27
Середній рівень 6 – 5 1 12/24
Низький рівень 1 – – – 1/3
Дитина у природному довкіллі
Високий рівень 2 11 2 2 17/29
Достатній рівень 14 13 4 4 35/28
Середній рівень 15 6 4 2 27/19
Низький рівень – – 1 – 1/2
Дитина у світі культури
Високий рівень 5 10 2 2 19/27
Достатній рівень 15 10 4 4 33/34
Середній рівень 9 10 5 2 26/17
Низький рівень 3 – – – 3
Гра дитини
Високий рівень 6 10 1 4 21/31
Достатній рівень 14 13 4 4 35/35
Середній рівень 12 7 5 – 24/12
Низький рівень – – 1 – 1/-
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
Високий рівень 3 10 2 3 18/32
Достатній рівень 16 12 4 4 36/28
Середній рівень 10 8 5 1 24/13
Низький рівень 3 – – – 3/-
Мовлення дитини
Високий рівень 8 7 – 2 17/23
Достатній рівень 16 13 5 4 38//30
Середній рівень 8 8 6 1 23/22
Низький рівень – 2 – 1 3/3
Комп’ютерна грамотність
Високий рівень 8 11 2 – 21
Достатній рівень 18 15 8 5 46
Середній рівень 6 4 1 2 13
Низький рівень – – – 1 1

Виявлені проблеми:
1. Вміння самостійно організовувати і здійснювати ігрову діяльність.
2. Під час організації творчих ігор проявляти комунікативно-мовленнєві навички для налагоджування спілкування з однолітками.
3. Вміння застосовувати творчий досвід у повсякденній діяльності, досліджувати, продукувати ідеї.
4. Вміння розв’язувати проблемні ситуації.
5. Розвиненість граматично правильного та зв’язного мовлення ( складання різних видів розповідей та переказ текстів).
6. Виокремлення жанрів художніх творів.
7. Вміння встановлювати закономірності, обстежувати, аналізувати , виокремлювати головне та другорядне.
Зважаючи на вищевикладене, рекомендовано:
1. В основу організації життєдіяльності дітей в дошкільному навчальному закладі покласти зміст та завдання державного стандарту – Базового компонента дошкільної освіти України.
2. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на без кризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи Нова українська
3. З метою підвищення ефективності мовленнєвої роботи, розвитку граматично правильного та зв’язного мовлення ( складання різних видів розповідей та переказ текстів) активно використовувати з дітьми дошкільного віку методику навчання розповідання за серією сюжетних картин Н.В. Гавриш; коректурні таблиці; технологію конструювання літературних проектів, асоціативні та інтелектуальні карти.
4. З метою стимулювання розумової активності дітей створювати проблемні ситуації та дотримуватися принципу зростаючої складності завдань.
5. Організовуючи життєдіяльність дітей старшого дошкільного віку, з метою розвитку самостійності в прийнятті рішень та формування вміння застосовувати творчий досвід у повсякденній діяльності, вихователям залучати дітей до різних видів ігор.
6. Активізувати пошуково-дослідницьку діяльність дітей старшого дошкільного віку з метою стимулювання досліджувати та продукувати власні ідеї.
7. Систематизувати дидактичний матеріал щодо формування у дошкільників вміння виокремлювати жанри художніх творів.
8. Поповнити, оновити та осучаснити дидактичний матеріал з метою формування у дошкільників вміння встановлювати закономірності, обстежувати, аналізувати , виокремлювати головне та другорядне.
9. В 2020-2021 н.р. впровадити в практику роботи освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

В 2020 – 2021 н.р. педагогічний колектив спрямовує свої зусилля на вирішення наступних завдань
1. Створювати сприятливі умови для ефективного використання дослідницької діяльності в ознайомленні дітей дошкільного віку з об’єктами довкілля.
2. Розвивати комунікативно-мовленнєві здібності дошкільників засобами творчих ігор.
3. Реалізовувати принципи перспективності й наступності між дошкільною і початковою ланками освіти з метою забезпечення єдності, взаємозалежності та узгодженості змісту форм і методів організації освітнього процесу.

Розклад

Понеділок - П'ятниця (7:00 – 19:00)

Суббота та Неділя - Вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир 10001

вулиця Довженка, 11

Дні прийому

Понеділок - 14.00 - 17.00

Середа - 9.00 - 12.00

Контакти

(0412) 34-55-36

57barvinok@ukr.net

error: Content is protected !!