Про нас

12.Сер.2022

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖДНЗ №57  Матеріально-технічна база – необхідна умова функціонування навчального закладу і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого садка сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати додаткові освітні послуги, освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи і т.д.         Майном дошкільного закладу, як визначено статутом, є матеріально-технічна база дошкільного закладу, що … Продовжити читання “Матеріально-технічне забезпечення”

Детальніше
10.Сер.2022

   

Детальніше
10.Сер.2022

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами Відповідно до штатного розпису навчальний заклад станом на 01.08.2022 укомплектований працівниками у кількості 64 осіб. Укомплектованість педагогічними працівниками: 31 особа; у тому числі: завідувач, вихователь-методист, соціальний педагог,  вихователі, інструктор з фізкультури, музичні керівники (сумісники), вчителі-логопеди, асистенти вихователів, керівник гуртка.  

Детальніше
09.Сер.2022

Освітні програми, що реалізуються в ЖДНЗ №57 Напрямки реалізації 2022-2023 н.р.                  Згідно ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту» «Освітня програма  – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти».                В закладі реалізовується зміст програм: Програма розвитку дитини … Продовжити читання “Освітні програми, що реалізуються в ЖДНЗ №57”

Детальніше
09.Сер.2022

Мова освітнього процесу Відповідно ст. 21 «Державна мова у сфері освіти» Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є державна мова – УКРАЇНСЬКА. Структура та органи управління закладом дошкільної освіти ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №57 Система управління закладом дошкільної освіти освіти визначається Законом україни «Про освіту» … Продовжити читання “Мова освітнього процесу”

Детальніше