Про нас

Народження Людини – велике і важке діяння, щаслива і  болісно складна праця, яка  називається багатозначним і безкінечно оновленим словом  “ВИХОВАННЯ”. Кожен з нас усе життя виховує інших і все життя виховується сам – у цій цілеспрямованості й направленості наших  взаємовідносин – одна з  найважливіших сторін  світу людського.

В.О.Сухомлинський

В закладі виховується 305 дітей.

Працює 11 груп:

1 група для дітей віком від 2 до 3 років

3 групи для дітей 4 – го року життя

2 групи для дітей 5-го року життя

3 групи для дітей 6 – го року життя

2 логопедичні групи для дітей 5-го та 6-го року життя

Серед дошкільних груп діють 3 групи інклюзивної освіти, в яких виховується 5 дітей з особливими освітніми потребами. В закладі створені умови для навчання, виховання та розвитку дітей з ООП: працюють 3 асистенти вихователя, вихователі, залучені спеціалісти – практичний психолог, соціальний педагог, вчителі – логопеди, вчитель – дефектолог, вчитель-реабілітолог; обладнані сенсорні куточки, систематизований дидактичний матеріал, є пандус та кнопка виклику.

В закладі обладнані та працюють кабінети: медичний, методичний, практичного психолога, соціального педагога, вчителів-логопедів, інструктора з фізкультури та музичних керівників.

Функціонують дві зали: музична та спортивна.

Узагальнюючі дані про якісний склад педагогічних працівників.

Всього педагогічних працівників: 32 чоловіки

З них:

1. За освітою:

Повна вища освіта – 25 78%

Неповна вища освіта – 4 13%

Базова вища освіта – 3 9%

2. За фахом:

Фахова освіта – 16 50%

Нефахова освіта – 16 50%

3. За категоріями:

Спеціаліст вищої категорії – 10 чоловік 31%

Спеціаліст першої категорії – 6 чоловік 19%

Спеціаліст другої категорії – 7 чоловік 22%

11-й тарифний розряд – 4 чоловіки 13%

Не атестувалися – 5 чоловік 15%

4. Педагогічне звання

Вихователь-методист/вчитель-методист – 10 чоловік 31%

Старший вихователь – 1 чоловік 3%

Відмінник освіти України – 1 чоловік 3%

5. За стажем роботи

До 5 років – 5 16%

До 10 років – 7 22%

До 20 років – 9 28%

Більше 20 років – 11 34%

Педагогічний колектив спрямовує свої зусилля на вирішення наступних завдань:

1.Створювати сприятливі умови для ефективного використання дослідницької діяльності в ознайомленні дітей дошкільного віку з об’єктами довкілля.

2.Розвивати комунікативно-мовленнєві здібності дошкільників засобами творчих ігор.

3.Реалізовувати принципи перспективності й наступності між дошкільною і початковою ланками освіти з метою забезпечення єдності, взаємозалежності та узгодженості змісту форм і методів організації освітнього процесу.

Мова освітнього процесу – українська.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.

Чергова ранкова група з 07.00 до 07.30год.

Вечірня група з 18.00 до 19.00 год.

Головний зміст освітньої діяльності дошкільного закладу відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України – оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

Важливим аспектом роботи колективу є питання оптимізації освітнього процесу, урізноманітнення форм співпраці з батьками та їх активізації. Педагогічний колектив при цьому ефективно використовує важливі принципи основного документу, у плані змісту, завдань, цілей дошкільної освіти – Базового компоненту, – як інтеграція, гуманізація, систематизація; що дає можливість успішно вирішувати завдання щодо формування освіченої творчої особистості, набуття життєвої компетентності дитини.

Освітній процес здійснюється за програмами:

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан, за загальною редакцією О.В. Низковської, 2017 р.
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко, 2017 р.

Парціальна програма курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»/ Н.Гавриш, О.Пометун, 2019 р.

Розклад

Понеділок - П'ятниця (7:00 – 19:00)

Суббота та Неділя - Вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир 10001

вулиця Довженка, 11

Дні прийому

Понеділок - 14.00 - 17.00

Середа - 9.00 - 12.00

Контакти

(0412) 43-76-71

57barvinok@ukr.net