Правове виховання дошкільників

22.Гру.2021
Правове виховання дошкільників

10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини, що проголошує права особистості, цивільні та політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші). У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних системах їх країн. В основу документа були покладені всі напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні.
Дошкільнята тільки починають знайомитися з основами правової культури. Щоб нині малята не втратили довіру до світу, а могли гармонійно розвиватися, ми повинні оберігати й плекати дитинство. Саме в дитинстві, у моральних відносинах в родині та  дитячому колективі закладаються основи правового виховання. Надання відомостей дітям про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя; орієнтування дошкільників на загальнолюдські й національні цінності в дусі поваги до прав і свобод людини і громадянина; створення умов для набуття дошкільниками досвіду правомірної поведінки й толерантного спілкування;
виховання любові та поваги до прав і свобод інших людей – такі завдання вирішували педагоги у взаємодії з дітьми протягом грудня. Перш ніж познайомити дитину з правами, її потрібно підвести до усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, розуміння своєї індивідуальності та людської гідності.
Дітям доступні такі чотири групи прав:
1. Права на гідне існування, виживання, що включає право на життя і здоров’я, житло, їжу, ім’я, родину, турботу батьків, громадянство.
2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля.
3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт.
4. Права на свободу слова, думки та діяльності.
Правове виховання дошкільника починається з виховання у нього почуття власної гідності, поваги до самого себе, тим самим готує дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому.
Використані джерела:
https://lv.redcross.org.ua/uncategorized/10

Права людини – очима дитини


http://bilatserkva-dnz5.edukit.kiev.ua/ya_doshkiljnik_moi_prava_ta_obovyazki/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/doshkilnyatam-pro-yihni-prava-ta-obov-yazky/

https://mirnoe-dnz.klasna.com/ru/site/veliki-prava-malenkoyi-di.html

Галерея зображень
error: Content is protected !!