Моніторинг якості освіти І півріччя 2022-2023 н.р.

03.Лют.2023
Моніторинг якості освіти І півріччя 2022-2023 н.р.

       З метою створення ефективної системи управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі, комплексної оцінки якості освіти в І півріччі 2022-2023 н.р., проводився освітній моніторинг рівня знань та досягнень дітей.

     Завдання  моніторингового дослідження:

 1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток.
 2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
 3. Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

     В результаті діагностики з’ясовано, що вся освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», листа Міністерства освіти і науки України №1/8504-22 від 27.07.2022 р. «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», та інших документів в галузі дошкільної освіти.

    Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу в різних вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, віку, інтересів та запитів дітей.

     Обстежено 135 дітей, що склало 71% від загального складу. В зв’язку з об’єктивними обставинами, воєнним станом на території України, не були обстежені діти, які не відвідують дошкільний заклад – 26 чоловік, знаходяться за межами країни – 24 дитини, за межами області – 4 чоловіки (отримують консультації від вихователів в режимі онлайн).

    Педагогічне обстеження проводилося шляхом проведення:

 • контрольних та підсумкових занять;
 • міні-занять з окремими дітьми;
 • спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);
 • бесід з дітьми;
 • різних видів ігор;
 • вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);
 • самоаналізу рівнів засвоєння програмового матеріалу вихователями груп.            

   Аналіз результатів моніторингового вивчення свідчить про невелику кількість дітей з високим рівнем засвоєння програмового матеріалу  – 5%, майже в рівних відсотках достатній рівень – 44%, середній рівень – 42%, відсоток дітей з низьким рівнем склав 9%. ( див таблиці 1, 2). Дані результати обумовлені об’єктивними причинами (несистематичне відвідування дітьми закладу в зв’язку з повітряними тривогами, хворобами дітей тощо) та націлюють педагогів на систематичну та цілеспрямовану роботу з вихованцями з формування компетентностей з усіх освітніх напрямів шляхом підвищення рівня індивідуальної роботи, використання  новітніх освітніх технологій та різних платформ для занять з дошкільниками, активного залучення батьків до спілкування в режимі онлайн. Організовану освітню діяльність доцільно планувати та проводити у формі педагогічного спілкування в колі, різних видів занять, освітніх ситуацій та подорожей, тематичних проєктів, прогулянок, екскурсій, дослідницько-пошукової діяльності, творчих ігор, самостійної діяльності дітей відповідно до завдань фізичного, соціального, комунікативного, пізнавального та художньо-естетичного розвитку. Для забезпечення процесу формування досвіду дітей в різних видах діяльності : комунікативної, ігрової, проектної, еколого-природничої, здоров’язбережувальної,  мистецької, побутової, трудової, тощо, організовувати таку через постійну взаємодію дорослого з дітьми , яка не регламентується часом і відбувається упродовж дня.

     Проведення моніторингового дослідження у групах дітей дошкільного віку дало змогу відстежити динаміку розвитку особистості дошкільника, встановити загальну картину розвиненості вихованців, що дозволить педагогам більш плідно і ефективно працювати над проблемами, виявленими в ході вивчення.

Таким чином, резервом в роботі педагогічного колективу є:

 • застосовування дистанційних форм роботи для забезпечення безперервної дошкільної освіти дітей, які з об’єктивних причин (за станом здоров`я, в умовах адаптивного карантину та дії воєнного стану), не відвідують дошкільний заклад;
 • ефективне використання потенціалу різних моделей організації освітнього процесу із застосуванням сучасних інноваційних технологій, що відповідають особливостям розвитку кожної дитини;
 • здійснення компетентнісного та діяльнісного підходу до організації освітнього процесу для отримання відповідних компетентностей на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого принципу організації освітнього процесу;
 • ефективне здійснення освітнього процесу як в групових приміщеннях, на прогулянках, так і в тимчасовому укритті;
 • оптимізація роботи щодо комунікативної компетентності, у різних формах конструктивної взаємодії дитини.