Консультація від вчителя логопеда

26.Тра.2022
Консультація від вчителя логопеда

Із цеглинками граємо – мовлення розвиваємо

(корекційні ігри для дітей з особливими потребами)

   Малята залюбки бавляться яскравими конструкторами LEGO. А ще їх можна використовувати  в корекційно-розвивальній роботі під час  логопедичних занять. Це допоможе створити позитивний настрій, попередити виникнення негативних емоцій, пов’язаних із труднощами в опануванні  мовленнєвого матеріалу, розвивати дрібну моторику, зорово-моторну координацію, психічні та фонематичні процеси дітей.

Цеглинки-грайлинки

Мета: формувати слухо-зорову та слухо-моторну  взаємодію в процесі сприймання і відтворення ритмічного малюнку. Закріплювати знання назв кольорів. Розвивати фонетико-фонематичні процеси, чуття ритму.

Матеріал: ігрові поля (половинки аркушів формату А4, розрізаних горизонтально) із зображеннями LEGOцеглинок, розташованих попарно та в певній послідовності (на окремих смужках одна з пар більша за розміром від інших –  так звані акцентовані; колір цеглинок значення не має); ігровий набір «LEGO DUPLO» (6 цеглинок).

Хід гри

Педагог пропонує дітям  уявити себе  музикантами і за допомогою цеглинок відстукати  мелодію, яка «заховалася» на картинці. Демонструє зразок відтворення ритмічного малюнка відповідно до зображення (маленькі цеглинки  відповідають тихому стуку/промовлянню, великі – гучному).

   Варіанти завдань

  • Відстукати, наслідуючи приклад дорослого, серію простих ударів (з опорою на зорове сприймання та без нього);
  • Відстукати за зразком серію акцентованих ударів (з опорою на зорове сприймання та без нього);
  • Згодом додається мовленнєвий супровід: голосні звуки, склади, слова, прості речення. Кожен удар відповідає  окремому звуку, складу чи слову. Акцентовані удари можна використовувати для диференціації опозиційних звуків (наприклад: са-ша, зо-жа-зо;  шапка-сапка тощо).

Складаємо речення

Мета: вправляти дітей в умінні складати речення  з опорою на сюжетні малюнки і без них, впізнавати та називати слова-дії за картками-символами. Закріплювати знання назв кольорів. Розвивати лексико-граматичні навички, зорово-моторну координацію.

Матеріал: опорна схема, на якій зображено 6 цеглинок, кожна з яких позначає певну дію (послідовність розташування цеглинок та зображення дій повільні); 6 ігрових полів, кожне з яких поділено на три «віконця» ( у першому  зображення однієї з цеглинок, два наступні порожні); роздаткові картки – символи дій та відповідні їм сюжетні картки; ігровий набір «LEGO DUPLO» (6 цеглинок).

Хід гри

Педагог пропонує «розташувати» речення, які заховалися у «віконцях». Кожна дитина отримує ігрове поле, у першому «віконці» якого зображена цеглинка певного кольору. Дитина називає колір і накладає відповідну цеглинку на її зображення. Визначає з опорою на схему, яка саме дія «зашифрована» в цій цеглинці, і викладає картку-символ у другому «віконці». Добирає необхідний сюжетний малюнок, викладає його в третьому «віконці» й описує зображене одним реченням.

Ускладнення: можна запропонувати  скласти речення без опори на сюжетний малюнок.

Кольорові пари

   Мета: актуалізувати вміння дітей складати словосполучення, узгоджувати прикметники з іменниками. Збагатити словник словами-ознаками. Закріплювати знання назв кольорів. Розвивати лексико-граматичні  навички, зорово-моторну координацію.

Матеріал: ігрові поля, розділені на 6 клітинок; роздатковий матеріал картки: ігровий набір «LEGO DUPLO» (6 цеглинок).

Хід гри

Педагог пропонує зіграти цікаву гру.  Діти із заплющеними очима дістають із мішечка (коробки) по одній цеглині й об’єднують в пари за їх кольорами.

Перед кожною парою – набір цеглинок. Одна дитина викладає в першу клітинку одну із цеглинок і називає її колір. Друга повторює назву кольору і викладає в клітинку  поряд (по горизонталі) картку із зображенням предмета такого самого кольору, складає відповідне словосполучення («червона калина», «блакитний метелик» тощо).

Гравці міняються ролями, і гра продовжується: вони по черзі викладають цеглинки в порожні клітинки, відшукують відповідні зображення, називають кольори і складають словосполучення.

LEGO-СХІДЦІ

Мета: закріплювати знання назв голосних звуків та відповідних літер. Вправляти в умінні ділити слова на склади. Розвивати варіативність мовлення, мовленнєво-моторну та зорово-моторну координацію, дрібну моторику. Сприяти міжпівкульній взаємодії.

Матеріал: опорна схема, на якій зображені 6 цеглинок, що позначають літери А, О, У, И, І, Е (послідовність розташування цеглинок та літер довільна); ігровий набір «LEGO DUPLO» (6 цеглинок).

Хід гри

Педагог пропонує побудувати сходи із цеглинок(величина та кольори сходинок  вихованці обирають самостійно).

Варіанти завдань

  • Дитина «крокує» вказівним та середнім пальцями однієї руки по східцях. Що вище піднімаються пальчики, то гучніше вона має промовляти голосні звуки. Підказкою є опорна схема. Якщо східці одного кольору, то й звук дитина промовляє один і той самий, якщо ж різні – відповідно, й звуки різні.
  • Малюк пальчиками «крокує» по східцях і промовляє слово. Кожна сходинка відповідає одному складу у слові (у пропонованих словах має бути стільки ж складів, скільки сходинок).
  • Дитина самостійно добирає слова з кількістю складів, що відповідає числу сходинок.
  • Вихованець «крокує» одночасно пальцями обох рук по східцях з двох боків, промовляючи звуки, слова.

(Інформацію використано з науково-методичного журналу «Палітра педагога» №3/2021р., автор статті Л.Котова)