ДНЗ №57

Діяльність Житомирського дошкільного навчального закладу №57 була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту» (2017 року), «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями, 2017 року) , «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, затверджений наказом МОН України № 33 від 12.01.2021 р.
Житомирський дошкільний навчальний заклад №57 комбінованого типу знаходиться у комунальній власності міста. В установі функціонує 11 груп, в яких виховуєть 230 дітей : 1 група дітей раннього віку, 8 груп дітей віком від 3 до 6 років ( з них 3 групи з інклюзивною освітою) та 2 різновікові логопедичні групи. Для задоволення потреб батьків та забезпечення охорони психофізичного здоров’я дітей дошкільний заклад працює за гнучким режимом роботи; організовано роботу двох груп за 12-годинним режимом.
Освітній процес в дошкільному закладі організовується відповідно вимог програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Освітня та корекційно-розвиткова робота в спеціальних групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та навчально-методичного посібника для дітей з порушеннями мовлення «Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: методика формування» (автори Брушневська І.М., Рібцун Ю.В.). Освітня та корекційно-розвиткова робота в групах з інклюзивним навчанням для дітей з ООП здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за ред. Л.І. Прохоренко). Також в закладі в дошкільних групах використовується парціальна програма «Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку» (автори Н.Гавриш, О. Пометун).
В 2020–2021 н.р. педагогічний колектив був активним учасником заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів, має певні досягнення:
Виставка «Український сувенір». За результатами конкурсу заклад був нагороджений грамотою департаменту освіти Житомирської міської ради.
Участь вихованців у конкурсі дитячої творчості до Всесвітнього Дня води, який проводив UNICEF Ukraine. В числі переможців вихованка логопедичної групи №2 «Колосок» Уляна Кузьменко.
Участь завідувача Зорі О.А., вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю. у Регіональній науково-практичній інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога: суспільно-гуманітарні аспекти», де був представлений досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; друкація в електронному збірнику конференції (організатор ЖОІППО, 29 травня 2020 року)
Участь вихователя Хілінської Ю.М. у ІІ Всеукраїнському освітньому ХАБі педагогічних інновацій Нової української школи (організатор Черкаський ОІПОПП, червень 2021 року)
Участь педагогів Рачок Л.С., Яцкевич Л.А. в науково-практичному семінарі в рамках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови становлення розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу», напрямок «Особливості рухового розвитку дітей третього року життя». Представлення вихователем Рачок Л.С. досвіду роботу закладу в даному напрямку. (березень 2021 року)
Участь вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю. у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал», на якому був представлений досвід роботу закладу з впровадження освіти для сталого розвитку (9 червня 2021 року)
Участь соціального педагога Устич В.В. у виставці «Сучасна освіта Житомира-2021» (міський етап; Диплом ІІІ ступеню) та «Сучасна освіта Житомирщини-2021» (обласний етап; Диплом ІІ ступеню)
Педагоги закладу були активними учасниками різних тренінгів, вебінарів, семінарів : Висоцька Т.Б., вчитель-логопед – курс «Онлайн- сервіси для вчителів» на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності, курс «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття» (за програмою LIONS QUEST» Інституту соціально-емоційної освіти), дистанційний вебінар «Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах освіти» ( «Всеосвіта»); Шевчук А.О., вихователь – тренінг при ЖОІППО «Виховання характеру» за Лінди Ландрет; Рачок Л.С., вихователь – тренінг «Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи необхідність», – « ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи», «Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти» ( «Всеосвіта»); Сімайкіна Т.Ю., вихователь-методист – вебінар «Дошкілля: як створити розвивальне середовище в групі та позбутися методичного мотлоху», «Освітній процес у закладі дошкільної освіти: вимоги до організації навчальної діяльності дітей», «Підготовка та проведення відкритого перегляду занять і заходів: що є пріоритетом – діти чи зміст?» (інформаційно-видавнича агенція «Освіта України», автор вебінарів К.Л.Крутій)
Друкації:
1. Сімайкіна Т.Ю. була розробником змістового наповнення тематичних днів в журналі «Методична скарбничка вихователя» № 7, 2020 р. (видається за інформаційної підтримки МОН України).
2. Зоря О.А. – завідувач, Сімайкіна Т.Ю. – вихователь-методист, Катанаха А.М. – практичний психолог – статті в електронному збірнику Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога: суспільно-гуманітарні аспекти» щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
з метою удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів, необхідно звернути увагу на виконання завдань методичної служби Житомирського дошкільного навчального закладу №57 в 2021-2022 н.р.
Методична робота з педагогічними кадрами буде направлена на вирішення проблеми «Урізноманітнювати інтерактивні форми роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створювати умови та сприяти заохоченню творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів».
Завдання:
1. Стимулювати розвиток самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, продовжувати формувати рефлексивну культуру педагогів.
2. Створювати умови для вивчення та використання сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів організації життєдіяльності дітей.
3. Удосконалювати систему самоосвіти.
4. Підвищувати рівень інформаційної оснащеності педагогів.
5. Активізувати використання ІКТ в освітньому процесі.
6. Підвищувати ефективність використання в практичній діяльності сучасних способів діагностування рівня сформованих компетентностей дітей дошкільного віку відповідно вимог державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»;
7. Підтримувати педагогів та супроводжувати їх в діяльності, направленої на розробку і реалізацію авторських програм, методичних рекомендацій, посібників.
Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», змістом Базового компонента дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» ,
педагогічний колектив спрямовує свої зусилля на вирішення наступних завдань в 2021 – 2022 н.р.:
Сприяти формуванню у дітей основи сталого способу життя шляхом використання технології проєктної діяльності.
Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів.
Формувати сенсорно-пізнавальну компетентність дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища.

Аналіз педагогічних кадрів
Педагогічний процес у Житомирському дошкільному навчальному закладі забезпечують 34 кваліфікованих спеціалісти: керівник закладу та вихователь-методист, 2 вчителі-логопеди, 2 музичні керівники, 2 інструктори з фізкультури, практичний психолог, 22 вихователя, 3 асистента вихователя.
Узагальнюючі дані про якісний склад педагогічних працівників
Житомирського дошкільного навчального закладу №57
Всього педагогічних працівників: 34 чоловіки
З них:
За освітою:
Рівень освіти
2021-2022 н.р.

Повна вища освіта
24 – 72%

Неповна вища освіта
5 – 14%

Базова вища освіта
5 – 14%

За категоріями:

Спеціаліст вищої категорії
9 чоловік – 26%

Спеціаліст першої категорії
8 чоловік – 24%

Спеціаліст другої категорії
4 чоловіки – 12%

11-й тарифний розряд
2 чоловіки – 5%

12-й тарифний розряд
3 чоловіки – 9%

Не атестувалися
8 чоловік – 24%

Педагогічне звання:

Вихователь-методист/вчитель-методист
10 чоловік – 29%

Старший вихователь
1 чоловік – 3%

Відмінник освіти України
1 чоловік – 3%

За стажем роботи:

До 5 років
6 – 18%

До 10 років
7 – 21%

До 20 років
9 – 26%

Більше 20 років
12 – 35%

Детальніше
НОВИНИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
Шановні батьки!

     
     Уряд проінформував громадськість про продовження карантину в Україні до 22 червня 2020 року, але з послабленнями та про можливість поетапного відновлення роботи закладів дошкільної освіти ...

Коронавірус: профілактика інфікування та поширення.
ІНФОГРАФІКА

     Близько 19:00 год. 28 листопада у Житомирській міській раді розпочалися збори голів та представників батьківських комітетів дошкільних навчальних закладів міста за участю керівників ДНЗ, ...

    Традиційно кожен новий навчальний рік починається серпневими конференціями педагогічних працівників, які підводять підсумки роботи попереднього навчального року,  визначають  стратегічні ...

Ви можете написати нам листа!
Розклад

Понеділок - П'ятниця (7:00 – 19:00)

Суббота та Неділя - Вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир 10001

вулиця Довженка, 11

Дні прийому

Понеділок - 14.00 - 17.00

Середа - 9.00 - 12.00

Контакти

(0412) 43-76-71

57barvinok@ukr.net

error: Content is protected !!